Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Flytt inom länet 

Brukaren ansvarar själv för kostnader i samband med flytt av hjälpmedel inom bostaden eller inom länet. Undantag är vissa fast monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon som bekostas vid flytt inom länet. Personligt förskrivna hjälpmedel, som på grund av ändrad skolgång flyttas mellan skolor, bekostas av Region Stockholm. 

Flytt till annat län  

En brukare som planerar att flytta från länet och önskar ta med förskrivna hjälpmedel ska kontakta sin nuvarande förskrivare eller respektive hjälpmedelsverksamhet. Vid flytt till annat landsting/region ska kostnadsansvarig från både Region Stockholm och den mottagande sjukvårdshuvudmannen komma överens om vilka hjälpmedel brukaren ska ta med sig. Huvudregeln är att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och brukaren får ett nytt hjälpmedel av den nya huvudmannen. Har man specialanpassade hjälpmedel är det oftast lämpligast att en överenskommelse görs med det landsting man flyttar till.

Flytt från Sverige till annat land

Personligt förskrivna hjälpmedel får inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. För pensionärer med svensk pension och som är bosatta i annan EU/EES-stat eller Schweiz gäller andra regler.