Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I december 2016 lanserade Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, den webbaserade förskrivarutbildningen ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.”

Förskrivarstödet syftar till att öka kunskaperna om förskrivning av hjälpmedel och till en ökad delaktighet och jämlikhet för hjälpmedelsanvändarna. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal.

Från och med den 1 januari 2018 ska alla nya förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ha genomgått utbildningen innan behörighet ges i Beställningsportalen. Befintliga förskrivare ska under 2018 genomgå utbildningen för att ha fortsatt behörighet att förskriva hjälpmedel.

Kursintyget ska bifogas vid ansökan om användarkonto i Beställningsportalen. För befintliga förskrivare bifogas kursintyget via länken i den rosa rutan "Ladda upp förskrivarintyg" i Beställningsportalen. När kursintyget är godkänt kan man ansöka om utökad behörighet för förskrivning av vissa hjälpmedel.

För mer information om webbutbildningen: