Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017. Det finns två utbildningar och du väljer själv vilken du vill genomföra; Förskrivning av hjälpmedel eller Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Förskrivarstödet syftar till att öka kunskaperna om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar och till en ökad delaktighet och jämlikhet för hjälpmedelsanvändarna. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal.

Alla förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ska ha genomgått utbildningen för att ha behörighet i Beställningsportalen. Kursbeviset bifogas vid ansökan om användarkonto eller vid inloggning i Beställningsportalen, om det inte bifogats tidigare.

Frågor kan mailas till hjalpmedel.hsf@sll.se

För mer information om webbutbildningen: