Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utökad behörighet som kräver specialistkompetens/vidareutbildning

 • Näringsprodukter. Kan förskrivas av distriktssköterska med vidareutbildning inom näring samt nutritionssjuksköterska.
 • Kompressionsmaterial. Kan förskrivas av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem
 • Förbrukningshjälpmedel inom diabetes, inkontinens och/eller sårvård. Kan förskrivas av sjuksköterska med vidareutbildning inom respektive område.

Utökad behörighet som kräver specifik profession kombinerat med klinik, mottagning eller verksamhet

 • Hjälpmedel för kylbehandling. Avser kylväst, kylkeps.
 • Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet. Avser tyngdtäcke.
 • Arm-, bål- och benträningsredskap. Avser arm/bentränare, aktiv/passiv.
 • På- och avklädningskrokar/-pinnar. Avser påklädningsrobot. Avser arbetsterapeut på armprotesmottagning.
 • Telefoner för fasta nät, texttelefoner, totalkonversationsenheter. Avser alternativ telefoni.
 • Ljudstimulatorer, tinnitus. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.
 • Transmissionssystem via radio. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.

För förskrivningskriterier se

Utökad behörighet vid delegering

I Beställningsportalen laddar man även in intyg på delegering. Delegering beslutas av verksamhetschef och delegeringen ska ges av en behörig förskrivare. För övrig delegering kontakta handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på hjalpmedel.hsf@sll.se

 • Andning – luft/värmeväxlare, sugkatetrar, sugslang (förbrukningshjälpmedel)
 • Andning MAH – nebulisatorer         
 • Diabetes MAH – insulinpump, CGM, FGM
 • Infusionspump läkemedel – t ex för smärta
 • Inkontinens – hjälpmedel vid inkontinens (förbrukningshjälpmedel)
 • Koagulation – mätare för blodets koagulationsförmåga vid warfarinbehandling
 • Kompressionspump – avancerad kompressionsutrustning för arm, ben, bål med 12- eller flera kammarsystem            
 • Nutritionspump – infusionspump för enteral nutrition                                                 
 • Slemsug – handslemsug och elektrisk slemsug
 • TENS