Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Handlingsprogram/ Vårdprogram

Calicivirus - Handlingsprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vinterkräksjuka

Bassängbad

Rutinmässig provtagning hos företag

Utbrott av tarminfektioner

Provtagning vid utbrott av tarminfektioner

I samband med mag-tarmutbrott samarbetar Smittskydd Stockholm med länets vårdcentraler. Här hittar du information om önskat provtagningsmaterial, remissförfarande och hantering av provsvar.

Förskola

Zoonotiska sjukdomar

Sexuell smitta

Allmänna råd

Statistik

Sjukdomsinformation om anmälningspliktiga tarminfektioner

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Kontaktpersoner