Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vacciner beställs för BVC och elevhälsans del normalt direkt från respektive vaccinbolag, vid beställning uppge alltid eget kundnummer. Första gången du ska beställa, ring och få ett kundnummer från vaccinbolaget.

De flesta vacciner kan även beställas till avtalspris i beställningssystemet Proceedo med leverans från apoteket ApoEx. För sjukhusavdelningar ska denna rutin användas i första hand. Notera att orderradsavgift då tillkommer samt att fakturan går till beställande enhet (centralfakturering fungerar inte). För mer information om centralfakturering, se Kostnadsansvar.

Vacciner på licens distribueras alltid via ApoEx efter godkänd licensansökan från läkemedelsverket utifrån klinikens licensmotivering.

Här beställer du vaccin

Fetmarkerade vacciner nedan är upphandlade programvacciner.

MSD vaccinservice | Kundservice: Vardagar 8-18

Telefon: 0771- 51 51 00
E-post: order@msdvaccinservice.se
Webb: MSD Vaccinservice

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag.

MSD:s vacciner:

 • Gardasil (HPV=humant papillomvirus)
 • Hexyon (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B samt hepatit B) - OBS Infanrix hexa ska beställas i första hand
 • M-M-RVAXPRO (mässling, påssjuka samt röda hund)
 • Pneumovax (pneumokockvaccin)*
 • Varivax (vattkoppor) – ej upphandlat
 • Zostavax (bältros) – ej upphandlat

* För mer information om pneumokockvacciner, se sektionen Fördjupad information.

Oriola Kundservice sjukvårdsläkemedel | Kundservice vardagar 8-16:30

Telefon: 031-88 72 90
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Webb: GSK (Oriola webbshop)
Webb: Pfizer
Webb: Sanofi

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag.

GSK:s vacciner:

 • Ambirix (hepatit A+B)
 • Bexsero (meningokocker B) - ej upphandlat
 • Encepur (fästingburen encefalit/hjärninflammation)
 • Engerix-B (hepatit B)
 • Havrix (hepatit A)
 • Infanrix Hexa (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B samt hepatit B)
 • Menveo (meningokocker ACYW) - ej upphandlat
 • Priorix (mässling, påssjuka samt röda hund) - OBS M-M-RVAXPRO ska beställas i första hand
 • Rotarix (rotavirus)*
 • Twinrix (hepatit A+B)
 • Varilrix (vattkoppor) - ej upphandlat

* kan även beställas av Gotland men ingår inte i det Gotländska programmet.

Pfizers vacciner:

 • NeisVac-C (meningokocker C) - ej upphandlat
 • Nimenrix (meningokocker ACYW) - ej upphandlat
 • Prevenar 13 (pneumokockvaccin, programvaccin)*
 • Trumemba (meningokocker B) - ej upphandlat

* För mer information om pneumokockvacciner, se Fördjupad information.

Sanofis vacciner:

 • Act-HIB (haemophilus influenzae B) - ej upphandlat
 • Imovax-Polio (polio)
 • Rabies-Imovax (rabies)
 • Stamaril (gula febern) - ej upphandlat
 • Tetravac (difteri, stelkramp, kikhosta samt polio)
 • Typhim Vi (tyfoidfeber) - ej upphandlat
 • Vaxigrip Tetra (influensa)

SBL Vaccin | Kundservice vardagar 8:00–16:30

Telefon: 08-735 12 50
E-post: order@sblvaccin.se
Webb: SBL Vaccin

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag.

Valnevas vacciner:

 • Dukoral (kolera) - ej upphandlat
 • Ixiaro (japansk encefalit/hjärninflammation) - ej upphandlat
 • Vivotif (tyfoidfeber) - ej upphandlat

Tamro Vaccin | Kundservice vardagar 8:00–16:30

Telefon: 0771-15 00 30
E-post: vaccin@tamro.com
Webb: Tamro

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag.

AstraZenecas vacciner:

 • Fluenz tetra (influensa) – ej upphandlat

Scandinavian Biopharma Distributions vacciner:

 • BCG-vaccin AJ Vaccines (tuberkulos) - ej upphandlat*
 • diTeBooster (difteri, stelkramp) - ej upphandlat
 • diTekiBooster (difteri, stelkramp samt kikhosta)
 • Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines (tuberkulinprövning) – ej upphandlat*

* Vid beställning till riskgrupp inom särskilt program ska betalkundnummer 58966 anges för centralfakturering.

Restnoterade vacciner

Restnoterade vacciner

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller där det finns annan information som påverkar tillgången.

Kostnadsansvar

Barnhälsovård

När barnavårdcentraler (BVC) beställer vacciner inom det allmänna vaccinationsprogrammet, direkt från vaccinbolag, skickas fakturan per automatik till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Även för Engerix-B enligt särskilt program går fakturan per automatik till HSF. För BCG-vaccin och Tuberkulin-PPD enligt särskilt program används betalkundnummer om HSF ska betala, se respektive vaccin.

Eventuell fraktavgift betalas av BVC (se avtalsvillkor).

Elevhälsan

När skolorna beställer HPV-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet, direkt från vaccinbolag. skickas fakturan per automatik till HSF. Övriga vacciner bekostas av kommunen eller den enskilda skolan.

Eventuell fraktavgift betalas alltid av skolan/kommunen (se avtalsvillkor).

Vårdval Vaccination

Enheter som deltar i kampanjen mot säsongsinfluensan beställer vacciner och betalar för dessa. HSF ersätter sedan enheten när journalföring skett i Vaccinera.

Upphandlade vacciner

Stockholms läns landsting (SLL) har flera vacciner på avtal. Avtalen omfattar leveranser till enheter inom Stockholms läns landsting, de flesta kommuner i Stockholms län, vårdgivare med vårdavtal samt Region Gotland.

Upphandlingarna görs som ett samarbete mellan SLL Upphandling och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer.

Mer information om regionala avtal såsom vem som är avtalspart, hur länge avtalet gäller etcera finns i avtalskatalogen.

Vissa avtal för barnvacciner är nationella och dessa upphandlingar har gjorts av SKL Kommentus Inköpscentral.

Prislista

Prislista upphandlade vacciner

Gällande prislista med ytterligare information om varunummer, förpackningsstorlek, avtalspris med mera för de vacciner som finns på avtal.

Avtalsvillkor

Leverans sker normalt kommande arbetsdag (ej dag efter helgdag), se särskild information för respektive vaccinbolag.

Om leverans dröjer mer än tre arbetsdagar kan vite utgå - kontakta avtalscontroller på SLL Upphandling.

Fri leverans i kyltransport direkt till vårdinrättning, om så krävs ska frysindikator medfölja lådan. Transportlådorna ingår i ett retursystem - kom ihåg att skicka tillbaka dem.

För Engerix-B, Hexyon, Infanrix hexa, M-M-RVaxpro, Priorix och Tetravac utgår fraktavgift 150 kr vid ordervärde under 300 kr, denna avgift betalas av beställande enhet.

Returrätt gäller endast felaktiga leveranser eller reklamationer.

Vid reklamation måste leverantören skriftligen aviseras inom två dagar efter att felet upptäckts.

Betalning sker 30 dagar efter godkänd faktura och leverans, dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vaccinerna beställs till avtalspris.

Fördjupad information

Vaccination

Information från Smittskydd Stockholm gällande vaccinationer mot specifika sjukdomar, vacciner till barn samt landstingets vaccinavtal.

Läkemedelskommitténs expertråd för vaccinationer

Kontakt inom SLL

För frågor/mer information om avtalen:

För frågor/mer information om vaccinering enligt smittskyddslagen:

För frågor/mer information om beställningsrutiner/expertrådsutlåtanden: