Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus ger såväl barnhälsovården som elevhälsan återkommande utmaningar.

I Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer har vi diskuterat och formulerat ett förslag till vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.

Nyinvandrade barn bör före vaccinationen påbörjas ha genomgått hälsoundersökning med rekommenderad provtagning.

Tidigare vaccinationer bör verifieras med skriftliga vaccinationsdokument från hemlandet. Saknas sådana får man göra en rimlighetsbedömning utifrån de uppgifter föräldrarna lämnat. Internationella vaccinationsprogram och vaccinationstäckning från olika länder kan hämtas från WHOs webbplats.

Barn 1–5 år

Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*, hemophilus influenza och hepatit B**. Erbjud en dos Infanrix® hexa ® (DTaP-IPV*-Hib-hepatit B). Efter två månader ges en andra dos Infanrix® hexa. En tredje dos Infanrix® hexa ges tidigast sex månader efter den andra dosen. Schemat innebär för barn > 1 års ålder en viss övervaccination av Hib (de behöver egentligen bara en dos), men utan risk för allvarliga biverkningar och ett minskat antal injektioner.

Den fjärde dosen (DTaP-IPV), Tetravac ®, som annars ges vid 5 års ålder ges 3–5 år efter den tredje dosen.

För de barn som inte behöver grundvaccination av DTaP-IPV eller endast enstaka doser - komplettera med monovalent hepatit B-vaccination, Engerix B®, med ett intervall på 0, 1 och tidigast 6 månader om barnet saknar skydd mot hepatit B.

Grundvaccination mot pneumkokocksjukdom. Erbjud vaccination mot pneumokocker, Prevenar 13®. Barn i åldern 1–2 år erbjuds 2 doser med 2 månaders intervall. För barn i åldern ≥ 2–5 år erbjuds en dos.

Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund. Erbjud MMR-Vaxpro®, (MPR***) dos I från 18 månaders ålder. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med maternella antikroppar. Barn som enbart har fått monovalent mässlingsvaccination räknas som ovaccinerat och ska således få grundvaccination med MPR-vaccin.

Vaccination mot tuberkulos. Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade.

Barn 6–12 år

Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*och hepatit B**. Erbjud Tetravac® (DTaP-IPV*). Vaccinera enligt sedvanligt schema, det vill säga två doser med två månaders mellanrum och en tredje dos tidigast sex månader efter den andra dosen. Komplettera med monovalent hepatit B-vaccination, Engerix B®, med ett intervall på 0, 1- 2 och tidigast 6 månader om barnet saknar skydd mot hepatit B.

Om man önskar minska antalet injektioner när barnet behöver grundvaccineras mot DTaP-IPV* eller när det råder brist på fyrvalent vaccin, kan Infanrix hexa® enligt sedvanligt schema övervägas, det vill säga två doser med två månaders mellanrum och en tredje dos tidigast sex månader efter den andra dosen. Detta är så kallad "off label vaccination" eftersom indikation saknas avseende Infanrix hexa® för barn över 36 månader. Barnet får dessutom vaccination mot Hib, vilket inte behövs. Vid "off label vaccination" behövs läkarordination.

Den fjärde dosen DTaP-IPV, Tetravac®, ges 3–5 år efter den tredje dosen.

Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund. Erbjud två doser MMR-Vaxpro® (MPR***) med minst en månads mellanrum, men helst längre. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med maternella antikroppar. Barn som enbart har fått monovalent mässlingsvaccination tidigare räknas som ovaccinerat och ska således få grundvaccination med MPR-vaccin.

Vaccination mot tuberkulos. Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter IGRA(quantiferon) /PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade.

Vaccination mot HPV, Humant papillomvirus. Erbjud flickor i åldern 10-13 år två doser Gardasil, med 6 månaders mellanrum. Immunsupprimerade barn erbjuds alltid tre doser.

Barn > 12 år

Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*. Erbjud Tetravac® (DTaP-IPV*) i skolvaccinationsprogrammet även om barnet är >12 år eftersom det råder brist på monovalent difterivaccin samt för att minska antalet injektioner. Vaccinera enligt sedvanligt schema, det vill säga två doser med två månaders mellanrum och en tredje dos tidigast sex månader efter den andra dosen. Att ge Tetravac® till barn >12 är så kallad "off label vaccination" eftersom vaccinet inte är godkänt för barn över 12 år på grund av att data saknas. Vid "off label vaccination" behövs läkarordination.

Erbjud eller informera om en fjärde dos dTap + polio, diTekiBooster® (dTap) + Imovax Polio® 3–5 år efter den tredje dosen.

Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund. Erbjud två doser MMR-Vaxpro® (MPR)*** med minst en månads mellanrum, men helst längre. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med maternella antikroppar. Informera att flickorna inte får vara gravida eller bli det inom 4 veckor efter vaccination. Barn som enbart har fått monovalent mässlingsvaccination tidigare räknas som ovaccinerat och ska således få grundvaccination med MPR-vaccin.

Vaccination mot tuberkulos. Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter IGRA(quantiferon) / PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade.

Vaccination mot HPV, Humant papillomvirus. Erbjud flickor upp till 18 års ålder HPV. I åldern 10-13 år två doser Gardasil, med 6 månaders mellanrum och de mellan 14-18 år tre doser vid 0, 2 och 6 månader. Immunsupprimerade barn erbjuds alltid tre doser.

 


*Angående poliovaccination: I länder med låg hygienisk standard och vid svåra sociala förhållanden i hemlandet är vaccinet otillförlitligt och barnen bör därför betraktas som ovaccinerade. Tre peroralt givna doser under någorlunda goda förhållanden bör endast kompletteras med en injektion av poliovaccin medan 1–2 perorala doser innebär att man måste börja om från början.

**Angående hepatit B-vaccination: Sedan 2005 har barn där föräldrar, mor- eller farföräldrar härstammar från land där prevalensen av hepatit B är minst två procent erbjudits hepatit B-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Sedan januari 2013 erbjuds alla barn i Stockholms län hepatit B-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

***Angående MPR-vaccination och andra underliggande sjukdomar: Vid hälsoundersökning av nyanlända barn kontrolleras bland annat PPD och/eller IGRA samt hiv- och hepatit B-serologi. Om provtagning och/eller provsvar fördröjs går det bra att ändå MPR-vaccinera barnet, förutsatt att det inte finns några kliniska tecken på underliggande sjukdom. Latent tuberkulos och icke-symptomgivande hiv-infektion är ingen kontraindikation för MPR-vaccination. I optimala fall bör man dock invänta resultatet på prover men om risken är utebliven MPR-vaccinering så bör vaccinering ske innan provsvar. Eftersom MPR-vaccinationen kan försvaga tuberkulinreaktionen bör man vänta 4 veckor efter MPR-vaccinationen med att sätta/testa med PPD/IGRA. Om PPD eller IGRA test sätts/tas först så kan MPR ges därefter utan särskilt intervall.

Externa länkar