Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Formatet är anpassat för att det ska vara enkelt att ha till hands vid handläggning av patienter.

Målgrupp är medarbetare inom slutenvård, SÄBO, öppenvård och akutmottagningar inklusive vårdplatskoordinatorer, operationsplanerare och jourläkare.

Lathund - Vårdrutiner och screening

Utskrivbar lathund för anmälningspliktiga resistenta bakterier. Lathunden sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL.

Lathund - Smittspårning

Utskriftsbar lathund för anmälningspliktiga resistenta bakterier. Lathunden sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL.

Utskriftstips

Lathundarna är anpassade för att skrivas ut i A6-format. När du skriver ut kan du behöva göra vissa inställningar för att få rätt format. En inställning du kan behöva göra är Sidskalning där alternativet ska anges till Ingen.