Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska handläggas på STI-mottagning (remittera), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Görs på STI-mottagning. Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att gonorréprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.
 5. Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för gonorré ska vara kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls gonorré avseende patient-ID?)

 • namn på laboratorium och laboratorienummer

 • typ av infektion och orsak till diagnos

 • diagnosdatum

 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)

 • sannolikt smittland

 • sannolik smittväg

 • om smittspårning påbörjats, dvs om patienten har uppgivit sina kontakter

 • vem som ansvarar för smittspårningen

 • om patienten remitterats till annan klinik

 • vilka förhållningsregler som getts.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för gonorré innebär följande:

 • Sök personer som kan ha utsatts för smitta tolv månader bakåt i tiden alternativt från och med när patienten senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • Kalla dessa uppgivna personer till provtagning. Vid positivt prov ge behandling, smittspåra, anmäl i SmiNet. I anmälan, glöm inte att ange om patienten remitterats till annan klinik för behandling och smittspårning.
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se länk ovan: Paragrafanmälan av person som ska lämna prov).
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om patienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller er önskan om kontrollprov. (se länk ovan: Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen).

Statistik

Kontaktpersoner

Marie Nordahl | Smittskyddssjuksköterska

Föräldraledig

Publikationer

Externa länkar

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning.

Sesampärmen - Sex- och samlevnadsenheterna i Stockholms läns landsting

I pärmen hittar du information som handlar om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter. Den är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.

UMO

Din ungdomsmottagning på nätet.