Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
  2. Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
  • sannolikt smittdatum
  • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
  • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.

Smittskyddsblad

PM och anvisningar

TBE-information

Information från Smittskydd Stockholm om sjukdomen TBE, vaccinationsrekommendationer samt hur man kan skydda sig mot fästingbett.

TBE-karta

TBE-vaccination

TBE-vaccination

Rekommendationer och vaccinationsschema angående TBE (fästingburen virusorsakad hjärninflammation). Utformade i samarbete med smittskyddsläkare i andra län och infektionskliniken Karolinska.

Statistik

TBE - helårsstatistik 2017

Under 2016 diagnostiserades 150 fall av TBE i Stockholms län, vilket är det högsta antalet fall som anmälts i Stockholms län.

Vetenskapliga artiklar

Kontaktpersoner

Publikationer

TBE - Affisch

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information om TBE-fall i Stockholms län. Aktuell karta för 2018.

Externa länkar