Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer maj 2019

TBE (fästingburen hjärninflammation)

Smittskydd Stockholms informationsmöte om TBE, -statistik, diagnostik, vaccination och forskningsnytt. Informationen till läkare och sjuksköterskor i Region Stockholm, april 2019.

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2019.

Om hepatit C-behandling

Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom beroendevård, kriminalvård eller i sitt arbete har annan kontakt med denna patientgrupp, februari 2019.

Vaccinationer/Elevhälsan

Material från Stockholms läns läkemedelskommittés Expertråd för Vaccinationers utbildningseftermiddag om vacciner och vaccination för elevhälsan, januari 2019.

Decembermötet

Det årliga decembermötet för personal vid ungdoms-, barnmorske- och SESAM-mottagningar i Stockholms län, december 2018.

Ensamkommande barn, människor som söker asyl, och/eller andra migranter

Material från eftermiddagsutbildning för personal som arbetar med ensamkommande barn/ungdomar, asylsökande och/eller andra migranter, december 2018.

MAS-dagen

Informationsdag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län, december 2018.

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor

Material från Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor november 2018.

Hiv

Jenny Stenkvist

Mödrahälsovården

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för personal inom mödrahälsovården november 2018.

Hiv

Jenny Stenkvist, bitr. smittskyddsläkare

Vattkoppor

Anne Tideholm Nylén, bitr. smittskyddsläkare

Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor oktober 2018.

HIV.pdf

Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare

Strama

Anna-Lena Fastén, Specialist i allmänmedicin, Strama Stockholm

Legionella

Madeleine Kais, Smittskyddssjuksköterska

Retro C

Malin Tihane, Smittskyddssjuksköterska

E-Hec

Malin Tihane, Smittskyddssjuksköterska

ARB

Ulla-Britt Thollström, Smittskyddssjuksköterska / Anna Hammarin, Smittskyddssjuksköterska

Smittspårningskurs

Smittskydd Stockholms kurs för personal som smittspårar anmälningspliktiga sjukdomar i Stockholms län mars 2018.

ARB.pdf

Anna Hammarin och Ulla-Britt Thollström, smittskyddssjuksköterskor

Hepatit C

Annie Velander, smittskyddssjuksköterska

Tarminfektioner.pdf

Marie Nordahl, smittskyddssjuksköterska och Joanna Nederby Öhd, epidemiolog