Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För vård i Stockholms län finns en gemensam standard för vårdhygieniska och i viss mån arbetsmiljömässiga aspekter på vårdlokalens utformning som syftar till att förebygga smittspridning. Den ska användas vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler.

För Stockholms läns landstings fastigheter finns flera konceptprogram som Locum tagit fram. Syftet är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som både möter vårdens och patienternas behov.

Rapporten Byggenskap och Vårdhygien handlar om vårdlokalernas betydelse för smittspridning. Avsikten att göra samarbetet mellan vårdhygienisk expertis och bygg- och planeringsteknisk expertis lättare.

Det här gäller i Stockholms län

Övergripande anvisningar. Dessa riktlinjer anger en gemensam standard som ska gälla för fastiheter förvaltade, ägda eller inhyrda av SLL.

Konceptprogram för nybyggnad - Locum

Stockholms läns landsting och Locum har tagit fram konceptprogram för nybyggnad inom Stockholms läns landsting. Dessa används nu för planeringen av nya akut- och operationslokaler vid exempelvis Södersjukhuset, Huddinge sjukhusområde och Danderyds sjukhus.