Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Detta behandlingsprogram gavs ut senast för fyra års sedan och den nya versionen fullföljer med en gedigen omarbetning en lång tradition för att ge aktuella riktlinjer för akut kirurgi till alla som arbetar inom Region Stockholm och Region Gotland.

Programmet är avsett som stöd i den akuta handläggningen av patienter på våra akutmottagningar. Det är angeläget att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer.

Enheten Kunskaspsstyrning och -stöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet. För innehåll i handboken ansvarar författarna.

Detta behandlingsprogram om akut kirurgi har godkänts av Stockholms
medicinska råd (SMR) 2016. Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi.

Stockholm, februari 2017

 

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga-Lena Nilsson
Spesak i kirurgi
Ordförande specialitetsrådet kirurgi

Akut kirurgi behandlingsprogram (kapitel)

Akut kirurgi behandlingsprogram (hela boken)

För att beställa boken klickar du på länken här nedan och då visas dokumentet på skärmen. Via knappen beställ, som syns högst upp till höger på skärmen får du upp ett beställningsformulär.

App-Akut kirurgi

  • För iPhone/iPad sök Akut kirurgi i Apples Store
  • För Android sök Akut kirurgi i Google Play