Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regionalt vårdprogram Stroke

Vårdprogrammet för Stroke ska bidra till strokevårdens fortsatta utveckling i Stockholm. Programarbetet är en återspegling av att strokesjukdomen är en av våra stora folksjukdomar med 25 000 insjuknanden årligen i Sverige. Stroke har utvecklats till ett av de medicinska områden som har den snabbaste utvecklingen av effektiv profylax, behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Målgruppen är framförallt för hälso- och sjukvårdspersonal och de som har ansvar för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet.

Prehospitala riktlinjer för stroke

En komplettering till det regionala vårdprogrammet för handläggning av stroke i SLL.

Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på stor stroke.

Prehospitala riktlinjer for Stroke

En komplettering till det Regionala vårdprogrammet för handläggning av stroke i SLL. Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på stor stroke.