Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag husläkarmottagning

Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag husläkarmottagning

Ansökningsblankett för husläkarverksamheter inom SLL som vill bli godkända för att driva vård inom tilläggsuppdraget gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom.