Ansökan tilläggsuppdrag barn och ungdomsmedicinska mottagningar - Psykisk ohälsa barn och ungdom

Ansökan tilläggsuppdrag barn och ungdomsmedicinska mottagningar - Psykisk ohälsa barn och ungdom

Ansökningsblankett och anvisningar för inlämnande av ansökan av tilläggsuppdrag. Blanketten är avsedd för barn och ungdomsmedicinska mottagningar inom området psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.