Fakturaunderlag för samverkan inom BUMM - tilläggsavtal barn och unga psykisk ohälsa

Fakturaunderlag för samverkan inom BUMM - tilläggsavtal barn och unga psykisk ohälsa

Denna blankett ska bifogas som underlag till fakturan. Används vid samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga där samverkan inte kan hänföras till enskild patient.

  • Vårdval Stockholm