Kikhosta, pneumokocker och influensa, vad ska vi vaccinera våra äldre med?

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.