Minskar antalet urinvägsinfektioner vid korttids-bruk av urinkatetrar belagda med silverlegering, HTA-rapport 2010:2

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.