Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avtalet med Beroendecentrum, Maria Ungdom, har förlängts året ut. Uppdraget är att erbjuda och genomföra olika vårdinsatser till unga som har problem med alkohol och andra droger. Verksamheten utökas med mottagningarna Järva unga och Mini Maria i Rinkeby.

Järva unga startade som ett projekt hösten 2014 inom ramen för riktade insatser vid psykisk ohälsa. Målet var att utveckla en samordnad vård för ungdomar och unga vuxna mellan 16–25 år i riskzonen för samtidig psykisk sjukdom och missbruk. Vården är anpassad för gruppens behov och sker i samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård för unga och vuxna vid Beroendecentrum Stockholm/Maria Ungdom. Polisen deltar också i samarbetet. Projektet har inneburit att fler patienter har fått rätt vård i rätt tid och nu övergår mottagningen till ordinarie verksamhet inom Beroendecentrum, Maria ungdom.

Mottagningen Mini Maria i Rinkeby drivs i samarbete med Stockholms stad inom ramen för projektet Framtid Järva. Inför år 2018 förstärktes mottagningens budget med 900 000 kr för att förutom sjuksköterskekompetens erbjuda grundläggande psykiatrisk bedömning av psykolog och beroendeläkare till ungdomar och familjer som är i behov av stöd, bedömning och behandlingsinsatser.

Maria Ungdom får också fortsatt uppdrag att utveckla e-hälsotjänster som till exempel en virtuell mottagning via hemsidan med testning av drogvanor och motiverande samtal.

Arbete pågår med att ta fram ett nytt avtal för specialiserad beroendevård för barn och unga inför 2019.