Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avtalet avser den öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi som redan idag utförs på Ersta sjukhus. I uppdraget ingår utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter inom följande specialiteter: gastroenterologi och hepatologi, kirurgi, kardiologi samt endokrinologi. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut vinner laga kraft tisdagen den 24 april.

Nuvarande verksamhet

Vården inom gastroenterologi och kirurgi bildar tillsammans Ersta sjukhus mag-tarmcentrum. Centrumet bedriver både öppenvård och slutenvård och inrymmer avancerade kirurgi såsom cancerkirurgi och överviktsoperationer. Sjukhuset har tillgång till egna resurser för intensivvård.

Verksamheten inom kardiologi och endokrinologi bedrivs endast i öppenvård och är i förhållandet till mag-tarmcentrumet av mindre omfattning.

Driftstart nya avtalet

Vården inom internmedicin och kirurgi på Ersta sjukhus regleras genom ett avtal mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Ersta Diakonisällskap. Befintligt avtal är förlängt till och med 31 december 2018. Driftstart för det nya avtalet planeras till 1 januari 2019. Avtalsperioden är sju år räknat från driftstart. Därefter har SLL möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare fyra år.