Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avsikten med Framtidens vårdinformationsmiljö är att göra det lättare för patienterna att vara delaktiga i sin vård samt underlätta för medarbetarna i vården som får all dokumentation samlad om patienten i ett och samma system. Den upphandling som nu förnyas är en del av det systemet.

-          I en omfattande upphandling som den här är kan det visa sig  att man måste  förtydliga någon formulering så att alla delar i upphandlingen är helt tydliga för de aktörer som vill delta i upphandlingen. Nu beslutar landstingsstyrelsenatt avbryta den pågående upphandlingen och samtidigt inleda en ny upphandling, säger Stefan Schildt, IT-direktör för Stockholms läns landsting.

Nu fortsätter allt arbete i programmet och förberedelser görs för en ny upphandling.

-          Genom att vi nu avbryter den här upphandlingen och samtidigt inleder en ny upphandling direkt får vi en mycket begränsad försening. Vi bedömer att detta beslut inte påverkar möjligheterna att slutföra hela programmet Framtidens vårdsinformationsmiljö inom de tidsramar som landstingsfullmäktige beslutat om, säger Stefan Schildt.