Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Nu påbörjas eHälsalyftets tredje tema där medarbetare inom hälso- och sjukvården får möjlighet att fördjupa sig i Framtidens vårdinformationsmiljö. Tidigare har journal via nätet samt patientprocessen och olika patienttypers behov av e-tjänster diskuterats i dialogseminarier.


- FVM är en viktig satsning inom hälso- och sjukvården och del i det pågående arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Det är därför naturligt att Tema 3 nu ägnas åt Framtidens vårdinformationsmiljö där syftet med Dialogseminariet denna gång är att vi lär oss mer om vad FVM är och hur vi kan vara delaktiga i FVM och digitaliseringen, säger Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef Primärvård, SLSO.


eHälsalyftet bygger på en lärandemodell med lokala dialogseminarium. Under ett dialogseminarium träffas medarbetare från olika yrkeskategorier i en grupp om 10-12 personer i 3 timmar för att diskutera de utmaningar och möjligheter som hälso- och sjukvården står inför med fokus på digitalisering. Dialogseminarierna blir även ett lärandetillfälle för deltagarna där de kan reflektera och utbyta erfarenheter med varandra som kan utvecklas inom den egna verksamheten.


- Jag ser fram emot att komma igång med dialogseminarierna! Det är ett viktigt forum där vi får del av information om kommande förändringar och där vi ges möjlighet att diskutera vad förändringen innebär för vår verksamhet. Inom barnhälsovården har vi många små enheter, och med dialogseminarierna får vi möjlighet att träffa kollegor från andra BVC enheter och diskutera våra arbetssätt, både gamla och nya – det är väldigt lärorikt, säger Lena Marell, Verksamhetsutvecklare inom BHV och Processhandledare och utvecklingsledare i eHälsalyftet.


eHälsalyftet är ett gemensamt projekt inom Stockholms läns landsting som pågår 2016 – 2018 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus, Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde deltar i arbetet. Målsättningen är att minst hälften (ca 21 500) av Stockholms läns landstings medarbetare inom hälso- och sjukvården ska delta i totalt tre dialogseminarier.