Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 16 maj 2017 att upphandla tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon för befolkningen i Stockholms läns landsting. Förfrågningsunderlaget för upphandlingen är nu godkänt.

Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt kapitel 19 i lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Avtalsperioden är fyra år med möjlighet till förlängning i upp till fyra år. Nuvarande avtal tecknades den 18 mars 2013 och är förlängt till och med den 31 augusti 2019.

Förändringar gällande utveckling och it-stöd

I den kommande upphandlingen förtydligas det att det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen som styr utformningen och utvecklingen av 1177 Vårdguiden på telefon. Syftet är att öka kontrollen över tjänsten samt möjliggöra beställning av utveckling av ny funktionalitet, som exempelvis video, chatt och bild.

Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen, inte leverantören, som kommer att ansvara för teknisk plattform och it-stöd för 1177 Vårdguiden på telefon. Avsikten är att använda en nationell lösning som Inera AB kommer att tillhandahålla.

Dessa förändringar kan komma att leda till högre kostnader för tjänsten som helhet, men även positiva effekter som utökad funktionalitet och ökad kontroll över 1177 Vårdguiden på telefon.