Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Insatsen som nomineras kan vara en person som i sitt arbete bidragit till ökad kunskap om jämställdhet mellan kvinnor och män i bemötande, vård eller behandling. Det kan till exempel vara en verksamhet som arbetar med att förändra begränsande normer i mötet med patienter. Det kan handla om arbetssätt, nya rutiner eller en särskild satsning på en specifik patientgrupp som har bidragit till ökad jämställdhet. Jämställdhetspriset uppmärksammar intersektionellt förhållningssätt. Det innebär att medvetandegöra relationen mellan till exempel kön, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, religiös tillhörighet och socioekonomiska faktorer och hur det påverkar människors olika livsvillkor.

Nominera senast 31 maj

Alla medarbetare och verksamheter inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården kan nomineras. Det är fritt för vem som helst att nominera. Insatsen som nomineras ska vara aktuell eller ha utförts under det senaste året. Nominera din kandidat senast den 31 maj genom att fylla i formuläret nedan.

Vinnaren belönas med diplom och en prissumma på 50 000 kronor som ska användas till verksamhetsutveckling eller för att sprida och utveckla den vinnande idén.

Insatserna bedöms efter kriterierna:

  • Ökad jämställdhet i bemötande, behandling eller uppföljning
  • Visar att nya idéer kan omvandlas till konkreta resultat
  • Arbete som har gjort jämställdhetsarbetet till en självklar del av verksamheten
  • Ett normmedvetet perspektiv med jämställdhet i fokus
  • Visar på ett intersektionellt förhållningssätt

Landstingets jämställdhetspolicy är vägledandet i bedömningen. En sakkunnig jury bedömer bidragen och vinnaren utses av hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Priset delas ut under hösten 2018 av hälso- och sjukvårdsnämnden.