Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i april beslut om revidering av förfrågningsunderlaget till vårdvalet för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Syftet med revideringen är att öka kvaliteten i den planerade specialiserade neurologiska rehabiliteringen och att anpassa det till de nya nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom och Nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Målgruppen för vårdvalet är patienter med neurologiska sjukdomar och eller skador där insatser i öppenvård inte varit tillräckliga och det finns behov av rehabilitering på en specialiserad vårdnivå. Patienterna ska vara motiverade och bedömas ha behov och nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering. Uppdraget är att genom insatserna förbättra patientens funktions- och aktivitetsförmåga.

I det reviderade förfrågningsunderlaget har kompetenskraven på de multiprofessionella teamen skärpts vad gäller både utbildning och erfarenhet. Det har också skapats en större flexibilitet och möjlighet för vårdgivarna att kunna möta patienternas behov då de kommer kunna ta emot patienter på bedömningsbesök inför rehabiliteringsstart och sedan kunna erbjuda rehabilitering i dagvård eller inneliggande veckovård under två eller tre veckor.

Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar och inte som tidigare via hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande. För att vårdgivaren ska kunna göra denna remissbedömning har målgruppsbeskrivningen förtydligats.

De nya villkoren för vårdvalet börjar gälla 1 september. 

Mer information