Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sedan vårdval barnavårdscentral (BVC) infördes 2008 har endast mindre justeringar gjorts av uppdraget och ersättningsmodellen. Därför görs nu en mer omfattande revidering av förfrågningsunderlaget. Utgångspunkten för förändringarna har varit att ännu bättre stärka barnens rätt till en jämlik barnhälsovård i länet. Det görs både en generell förstärkning och riktade insatser där dessa behövs. Samtliga förändringar gäller från 1 mars 2019.  

Förändringar i ersättningsmodellen

Barnavårdscentraler i socioekonomiskt utsatta områden kommer få bättre förutsättningar att uppfylla kraven i barnhälsovårdsprogrammet. En extra ersättning enligt ett socioekonomiskt behovsindex, Care Need Index (CNI), införs. Det betyder att alla mottagningar får en särskild listningsersättning, utöver den ordinarie, som baseras på mottagningens relativa CNI. 

Andra förändringar i ersättningsmodellen är bland annat att en ersättning införs för videobesök och att ersättningen höjs för hembesök. Listningsersättningen blir även högre för vissa åldrar, till exempel barn under ett år för att BVC ska kunna ge mer stöd vid amningsproblem. Ersättningen höjs också för att BVC ska få bättre förutsättningar att ge stöd vid förlossningsdepressioner samt kunna erbjuda ett enskilt samtal till nyblivna, icke-födande föräldrar. 

Nya krav

Idag finns inga krav på minsta bemanning vid en BVC. Nu införs ett krav på att mottagningar ska bemannas med minst två barn- eller distriktssjuksköterskor som vardera ska arbeta minst 75 procent ett år efter det att mottagningen har startat. För att alla barn ska ha tillgång till barnhälsovård blir det även obligatoriskt för mottagningar att delta i närområdesplanen. Det gör att ansvaret för olistade barn i närområdet blir tydligare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände det reviderade förfrågningsunderlaget den 4 december 2018. Budgeten för att genomföra förändringarna för BVC uppgår till totalt 27,5 miljoner kronor.