Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Influensavaccinet är i princip slut i länet, i övriga Sverige och Europa. Orsaken är att efterfrågan överstigit den mängd vaccin som producerats. Vaccinet har varit reserverat för gravida, personer med kronisk sjukdom och personer som är 65 år eller äldre sedan slutet på november.

Trots vaccinbristen har vaccinationsgraden hittills nått ungefär 90 procent av graden under vaccinationsperioden 2017/2018. Målsättningen har dock varit att öka vaccinationsgraden i alla riskgrupper. Hittills ha 20 000 patienter från de medicinska riskgrupperna vaccinerat sig. Bland de allra äldsta har vaccinationsgraden minskat vilket kan vara relaterat till vaccinbristen.

Smittskydd Stockholm bevakar vaccintillgången för att snabbt kunna köpa upp vaccin som kommer ut på marknaden. Tack vare det kommer det efter nyår finnas nya vaccindoser att beställa för vaccinatörer. Smittskyddsläkaren informerar berörda verksamheter när vaccin finns för beställning. För gravida, och de som kommer in i graviditetsvecka 16 under vaccinationsperioden, finns en särskild beredskap som hanteras inom mödravården.

På 1177.se finns en lista med vårdgivare som har mer än 100 doser vaccin i lager. Lagren kan ändras snabbt, så det är bra att rekommendera den som vill vaccinera sig att ringa vaccinatören först. Vaccin i mindre mängd kan finnas hos fler vårdgivare än de som finns på listan. Listan uppdateras när nya vaccindoser har levererats eller tagit slut hos vaccinatörer. För att säkerställa att vaccinet når de prioriterade riskgrupperna är det viktigt att du som vårdgivare tydligt informerar om ni har vaccin i lager eller inte.

Under influensasäsongen 2017/2018 sammanföll influensatoppen med sportlovet, vecka 8. Nästa år finns indikationer på att toppen kan inträffa ett par veckor tidigare. På 1177.se finns handfasta råd om vad patienter kan göra för att undvika att bli smittade av influensa och råd vid influensasjukdom. För dig som arbetar i hälso- och sjukvården är basala hygienrutiner det bästa skyddet mot influensa.

Läs mer