Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Nu pågår smittspårning enligt fastställda rutiner. Det innebär att personal från vården ringer upp personer som befunnit sig i samma väntrum som den mässlingssmittade. Förutom att kontakta personerna per telefon skickas också brev till berörda, säger Maria Rotzén Östlund, stf smittskyddsläkare i Stockholm.
Patienten har även besökt två öppenvårdsmottagningar där smittspårning också påbörjats. De patienter som blir kontaktade för att de kan ha utsatts för smitta får rådet att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber.

Förebyggande behandling erbjuds


När mässling upptäcks hos en person i Sverige görs en så kallad smittspårning eller kontaktspårning, då de kontakter som den sjuka personen har haft kartläggs. De som kan ha blivit utsatta för smitta erbjuds behandling som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässlingen kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Fakta


Mässlingen är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade. Det gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige. Mässlingen är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässlingen eller dem som inte är vaccinerade.
De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda mellan 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.