Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Patienterna ska få den vård de behöver precis som övriga året även om det kan ta längre tid ibland för den som är mindre allvarligt sjuk. Vi vet att sommaren blir tuff även om vi på många sätt är bättre rustade än förra året med nya närakuter, nya jourläkarbilar och fler geriatriska platser. Arbetet under våren med utbyggnaden av den nya akuta vården hjälper oss också i vårt samarbete. Akutsjukhusen gör allt för att öppna fler platser och för att använda de vi har så klokt som möjligt, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Landstingets sommarorganisation är nu igång med täta avstämningar mellan länets chefläkare. För att ge alla patienter den vård de behöver samtidigt som medarbetarna behöver få sin semester görs en noggrann samordning av resurserna. Den geriatriska vården och akutsjukhusen som står i daglig kontakt med varandra har möjlighet att använda sig av de nya transportambulanserna för att flytta patienter till rätt vård. Inom förlossningsvården står erfarna koordinatorer i kontakt med varandra dygnet runt för att kunna hjälpas åt vid toppar. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden har numera ett nytt hänvisningsstöd som inte bara visar hur bråttom det är att få vård utan även tydligare anger vilken vårdgivare som passar bäst.

Minskade akutbesök – ökade närakutsbesök

Akutmottagningarnas andel av de akuta besöken minskar kraftigt visar statistiken för maj månad. I maj 2017 fick nära sju av tio sin akuta vård på en akutmottagning medan var tredje fick hjälp på husläkarjour eller närakut. Med de nio nya närakuterna som har ett breddat uppdrag och renodlingen av den akuta vården genom intensivakutens öppnande har andelarna förändrats påtagligt. Nu i maj går nästan lika många patienter till närakut eller husläkarjour (47 procent) som till akutmottagning (53 procent).

Fler ringer 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden kommer ha en nyckelroll under sommaren. Eftersom vårdformerna i den akuta vården är nya för många patienter är ett samtal till 1177 Vårdguiden ofta bästa sättet att hamna rätt från början. Samtalen till 1177 Vårdguiden har ökat under maj från cirka 60 000 år 2017 samtal till 80 000 samtal i år.

Vägledning i vården

En kommunikationsinsats i digitala kanaler och i kollektivtrafiken med sommartema kommer att vägleda invånare och hitresta till 1177 Vårdguiden. Den insats som hittills informerat om de nya närakuterna har ökat besöken dit kraftigt.

Prioritering i telefon hos husläkare

Precis som under övriga året kommer husläkarmottagningarna vara de som tar hand om de allra flesta patienterna, 64 000 besök gjordes där senaste veckan. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Närakuterna får allt större betydelse

Besöken på närakuterna fortsätter att öka kraftigt och de tar emot allt fler barn. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren kommer vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann. Det finns också tecken på att besöken till husläkarjour minskar samtidigt som besöken till närakut ökat. Kommunikationsinsatser kommer därför göras för att påminna om den hjälp som finns att få på husläkarjouren.

Färre men mer vårdkrävande besök i maj

Färska siffror för hela maj månad visar att besöken på akutmottagningarna minskat med 14 procent jämfört med maj förra året vilket tyder på att många patienter idag väljer närakut före akutmottagning. Den allra största minskningen har skett på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i och med den nya intensivakuten. Där fokuserar man nu på mycket svårt sjuka patienter som behöver omfattande vårdresurser.

Capio S:t Görans sjukhus har ökat besöken med fem procent jämfört med maj förra året och beskriver ett högt tryck på sin akutmottagning med sjukare patienter och framförallt patienter i behov av kirurgi. Medianen för vistelsetiderna på deras akutmottagning är ändå fortsatt landstingets näst kortaste (Vistelsetid= dvs den tid det tar för en patient att klara av ett helt vårdbesök från ankomst till beslut om inläggning eller hemgång).

Danderyds sjukhus, som precis som Capio S:t Görans sjukhus fått ett utökat uppdrag, har också en större andel mer sjuka patienter även om besöken där inte ökat jämfört med maj förra året. Bland annat tar de allt oftare emot flera akutlarm samtidigt och ett intensivt arbete pågår för att öka kapaciteten för det genom nya rutiner och arbetssätt. Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har minskade besökstal jämfört med maj förra året. Norrtälje och Södertälje sjukhus är oförändrade.

Omfördelning vid toppar

I all akutsjukvård uppstår toppar när många behöver avancerad vård samtidigt. I dessa lägen samarbetar akutsjukhusen och kan ta emot varandras patienter, det förekommer också ibland att ambulanser med lägre prioritet styrs om till sjukhus som just då har något färre patienter.

- Vi har ett bra samarbete som fortsätter under sommaren. I första hand är det länets akutmottagningar som samarbetar men om behov uppstår kommer både intensivakut och närakuterna att kunna användas, allt beroende på vilka behov som patienterna har, säger Johan Bratt

Fortsatt utveckling av intensivakuten

Arbetet med att se till att den nya intensivakuten växer in i sitt nya uppdrag fortsätter. Ett område handlar om att se till att alla de patienter som har sjukdomar eller skador som ska behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset verkligen kommer dit. Därför pågår ett arbete med att förenkla kontaktvägarna mellan Karolinska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare för enklare överflyttningar eller inläggningar. Ett arbete pågår också med att förtydliga var patienter med svåra skadetrauman efter till exempel trafikolyckor ska tas emot.

Fler sätt att skapa vårdplatser

Sammantaget över sommaren beräknas platserna på akutsjukhus bli något färre totalt sett än förra sommaren även om några vårdgivare, bland annat Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus har fler platser. Platserna i den geriatriska vården kommer sammantaget att vara fler än förra sommaren.

Under vecka 25-34 kommer vårdplatsantalet variera varje vecka, det är högst antal i juni och augusti och lägst i juli då mycket av den planerade vård som kan vänta utan medicinsk risk ställs in.

Användandet av akuta dagvårdsplatser ökar på akutsjukhusen, dessa räknas inte in i den övriga statistiken. Både Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset har sådana platser. De är till för patienter som är i behov av akut behandling samma dygn men som kan få sova hemma för att sedan återkomma på dagtid.

- Akutsjukhusen hittar nya sätt att ta hand om patienterna. Att ge dagvård är ett mycket bra alternativ till att vänta på fortsatta undersökningar på natten på en akutmottagning. Att ge underläkare och undersköterskor utökade uppgifter så att sjuksköterskorna bara gör just det som de är ensamma om att kunna är också ett bra sätt att ge patienterna det de behöver när det är svårt att bemanna, säger Johan Bratt.

Flera akutsjukhus använder sig också av eftervårdsplatser för mindre vårdbehövande patienter som väntar på att tas om hand av kommunal vård, bland annat finns ökad bemanning på Södersjukhusets patienthotell för att ta hand om den typen av patienter

Den geriatriska vården har sammantaget fler platser öppna än förra året, extra platser för patienter i behov av rehabilitering finns också.

Mer vård i hemmet

Antalet personer som är inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet blir allt fler, 2600 var inskrivna maj. Det är det högsta antalet i år och 100 fler än maj förra året. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Viktigt att ge blod

Det är fortsatt stort behov av blod inför sommaren, trots mycket god respons från blodgivarna i samband med Internationella blodgivardagen 14 juni.

Stockholms tre fasta blodcentraler, vid Odenplan, Hötorget och Skanstull har ordinarie öppettider hela sommaren och blodbussarna är i drift. Öppettider, bussplatser med mera finns på geblod.nu.

Förlossningar i sommar

Senaste prognosen visar att det blir omkring 5400 förlossningar under juli och augusti och förlossningsenheterna tillsammans beräknas att kunna ta hand om cirka 5500 förlossningar under samma tid. Även om kapaciteten totalt sett är större än det beräknade antalet förlossningar fortsätter arbetet med att öka marginalerna under juli och augusti för att undvika toppar då trycket blir för högt.

Alla som ska föda kommer tas om hand tack vare det goda samarbetet men vi befarar att det kommer bli toppar med högt tryck på medarbetarna. Vi har pratat både med verksamhetscheferna och sjukhusens direktörer om behovet av ytterligare marginaler i framförallt juli, kapaciteten i augusti har de ökat något redan, säger Johan Bratt.

Fler öppna platser i psykiatrisk vård

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom sk egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården kommer vara fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Fler fordon med vårdinsatser

I ambulanssjukvården har flera nya funktioner tillkommit sedan förra sommaren som ger invånarna vård på nya sätt. Den nya organisationen för jourläkarbilar gör det lättare att träffa en jourläkare via 1177 Vårdguiden. Då kommer en läkare hem till den som har svårt att ta sig till vården och kan vara ett alternativ till husläkarmottagning eller närakut. Besöken väntas öka från 4300 hembesök 2017 till 7000 hembesök 2018.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det frigör många platser som idag upptas av patienter som väntar på transporter.

Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De kan stödja ambulanserna med akuta vårdinsatser och göra fler bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

- Den nya organisationen har bara varit igång i två veckor men vi får positiva signaler. Genom att alla fordon dirigeras från samma central som ambulanserna kan man välja andra resurser än bara ambulans beroende på vilka behov som finns. Det ger också större möjligheter att använda dem samordnat i krislägen, säger Johan Bratt

Närakuterna tar emot allt fler ambulanser, senaste veckan var det 65 ambulanser. Hittills har ett tiotal diagnoser som till exempel smärta i fotled kunnat köras direkt till närakut och i annat fall har ambulansen ringt närakuten i förväg för att få veta om diagnosen är något de bedömer att de kan ta hand om. Nu har antalet diagnoser ökat som kan köras direkt till närakut utan föregående avstämning.

Anpassning för att undvika avställningar

En rad nya bemannande fordon som kan ge vård utanför sjukhus finns inför denna sommar. Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Om rapporterna

Under våren har övergången till den nya akuta vården redovisats i regelbundna rapporter. Den informationen slås nu samman med de regelbundna rapporterna om sommaren som kommer att publiceras varje vecka under sommaren.

Mer fakta

Under våren har övergången till den nya akuta vården redovisats i regelbundna rapporter. Den informationen slås nu samman med de regelbundna rapporterna om sommaren som kommer att publiceras varje vecka.