Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Varje år behöver cirka 3 000 barn neonatalvård. Neonatalvård ges vid Södersjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhusets enheter i Solna, Huddinge och Danderyd. Kapaciteten inom neonatalvården avseende utrusning och lokaler är relativt god. I ett läge där samtliga vårdplatser kan hållas öppna har neonatalvården i länet tillräcklig kapacitet att omhänderta den ökning av neonatalvårdsbehovet som förväntas fram till och med 2024. I dagsläget kan alla befintliga vårdplatser inte hållas öppna på grund av brist på specialistsjuksköterskor.

Behovet av neonatalvård vid den kommande förlossningsenheten på S:t Görans sjukhus kommer att tillgodoses på samma sätt som vid Södertälje sjukhus. Det innebär att någon neonatalvårdsenhet inte byggs upp på S:t Görans sjukhus utan att neonatal bakjour och neonatal slutenvård tillhandahålls av befintlig neonatalvårdsenhet. För att begränsa behovet av neonatalvård kommer uppdraget till sjukhusets förlossningsenhet omfatta förlossningar från och med graviditetsvecka 37.

Inom Stockholms län har Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset idag uppdraget att ta emot kvinnor med förväntad förlossning i vecka 28–31 samt uppdraget att ansvara för det omedelbara omhändertagandet av barn födda i vecka 28–31. Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset behåller det uppdraget och förvaltningen kommer att upprätta en överenskommelse om detta med Södersjukhuset AB.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 20 juni 2017 att anta en plan över förlossningsvården i Stockholms län för åren 2017 till 2024. I Förlossningsplanen redogörs för hur behovet av utökad förlossningsvård ska tillgodoses genom utbyggnad av kapaciteten. I Neonatalvårdsplanen beskrivs den produktionskapacitet och den nivåstrukturering som behövs inom neonatalvården för att tillgodose befolkningens vårdbehov åren 2018–2024. Utgångpunkten för Neonatalvårdsplanen är den förlossningsverksamhet som fastställdes i Förlossningsplanen.