Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Första veckan med den nya intensivakuten har gått över förväntan, vi var beredda på att omställningen skulle ta längre tid. Bara de allra svårast sjuka tas emot där nu och framförallt närakuterna tar emot fler patienter som tidigare brukat gå till vuxenakuten i Solna. Några patienter som kom till akutmottagningen fick vägledning till närakut istället men av den stora besöksminskningen att döma så har de flesta hittat till rätt vårdgivare direkt och det är positivt, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Det var den 1 maj som den gamla vuxenakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna stängde och ersattes av länets första intensivakut som tar emot patienter från hela länet med de allra mest allvarliga skadorna som kommer med ambulans och helikopter. Redan innan den första maj hade omstyrningar av ambulanser och öppnandet av nya närakuter gjort att många patienter hittat till annan vård. Tidpunkten var vald med tanke på att influensasäsongen är över men att sommaren ännu inte börjat.

Minskning av besök till intensivakuten

Senaste mätningen visar att besöken till den nya intensivakuten minskade med 40 procent första veckan.* Capio S:t Görans sjukhus hade en mindre ökning av besökare. Danderyds sjukhus hade oförändrat antal besök och väntetider. Södersjukhuset hade även de ett oförändrat antal besök och lediga vårdplatser.

Vägledning till rätt vård utvecklas

Framförallt ökade besöken på närakuterna efter stängningen och även dessa vårdgivare har tagit emot sjukare patienter än tidigare. Rapporterna visar att omhändertagandet går bra. Ett tätt samarbete pågår för att utveckla arbetet med hänvisningar av patienter så att alla tas emot på rätt plats direkt, oavsett om det rör sig om närakut, akutmottagning, husläkarjour eller husläkarmottagning.

- Det här är ett steg av flera mot mer vård på rätt plats i rätt tid. Vårt viktigaste fokus nu är att arbeta vidare med samarbetet mellan vårdgivare så att alla patienter hamnar rätt utifrån de symptom de har. Det har gjorts fina insatser av alla medarbetare i vården under de här veckorna, i sjukvårdsrådgivningen och ambulanserna, på akutmottagningar, närakuter, husläkarjourer och husläkarmottagningar, säger Johan Bratt.

Den 12 april öppnade Närakut Rosenlund, nedanför Södersjukhuset. Den blev länets åttonde nya närakut. Södersjukhuset, som under vinterns influensasäsong haft ett högt tryck med långa vistelsetider på sin akutmottagning, har nu en bättre situation och deras bedömning är att det delvis beror på att de mindre allvarligt sjuka nu tas omhand direkt på närakuten istället. Tillsammans tog de nya närakuterna och husläkarjourerna hand om 35 600 patienter under april.

Allt mer vård utanför akutsjukhusen

Statistiken för hela april visar att utvecklingen fortsätter med allt mer vård utanför akutsjukhusen samtidigt som akutsjukhusens uppdrag renodlas och de tar emot färre men mer sjuka patienter. Jämfört med april förra året har besöken på akutmottagningarna minskat med 7 procent eller 3300 besök. Närakuter och husläkarjourer har ökat med 37 procent eller 9600 besök. Även besöken på husläkarmottagningarna har ökat med jämfört med april 2017.

Kommunikationsinsatserna fortsätter

Eftersom den nya akuta vården fortfarande är på väg att etableras fortsätter kommunikationsinsatserna som ska vägleda till rätt vård och öka kunskaperna om vårdformerna. Förutom annonser i kollektivtrafiken fortsätter den digitala annonseringen. En affisch som beskriver det nya vårdutbudet har också skickats hem till länets invånare och andra broschyrer delas ut i väntrum och till vårdgivare.

*Statistiken visar på en minskning med 40 procent från 750 till 450 besök på en vecka på intensivakuten, i dessa siffror ingår även patienter till öron-näsa-halsakuten.

Jämförelse april 2018 mot 2017

Akutmottagningarna tog emot totalt 44 675 besök i april det är 3334 färre än april 2017.

Närakuterna och husläkarjourerna tog tillsammans emot 35 631 besök i april. Det är 9634 fler än april 2017.

Vårdcentralerna tog emot 264 938 besök i april. Det är 22 625 färre än april 2017.

6941 besök på akutmottagningen på Danderyds sjukhus i april (färre än april 2017)

5414 besök på akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i april (färre än april 2017)

3356 besök på akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i april (nära en halvering jämfört med april 2017)

2250 besök på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus i april (fler än april 2017)

7615 besök på akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus i april (fler än i april 2017)

8071 besök på akutmottagningen på Södersjukhuset i april (färre än i april 2017)

2944 besök på akutmottagningen på Södertälje sjukhus i april (fler än i april 2017)