Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det var på morgonen den 1 maj som landets första intensivakut öppnade och den gamla akutmottagningen för vuxna stängde. Som ofta efter helgdagar har fler patienter sökt vård men från akutsjukhusen rapporteras att arbetet går som planerat.

Vid tretiden hade ett 30-tal patienter tagits emot vid intensivakuten och på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna fanns vårdplatser tillgängliga. Förutom de nya närakuterna är det framförallt Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som fått i uppdrag att ta emot fler patienter. Till Danderyds sjukhus har fler patienter kommit men sjukhuset rapporterar att de kunnat ta hand om dem. Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset meddelar också att det fungerar väl och att det finns lediga vårdplatser. Även ambulanssjukvården arbetar enligt plan. Rapporterna är en ögonblicksbild från eftermiddagen. Som alltid i akutsjukvården kan patientantalet öka snabbt och trycket bli högre.

- De första signalerna idag visar på att vården fungerar som väntat efter en långhelg. Vi fortsätter följa arbetet noga och har tät kontakt, särskilt de närmaste veckorna. De förändringar som görs för att fler ska få vård på rätt plats har redan pågått en tid och kommer fortsätta stegvis. Vi kommer också följa att rätt patienter hittar till närakuter, husläkarjourer och husläkarmottagningar, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Vårdgivare och tjänstemän fortsätter att ha täta möten under våren för att följa att utvecklingen går som planerat. Målet med arbetet är att rätt patient tas emot på rätt plats i rätt tid. Både de nya närakuterna och den nya intensivakuten är en viktig del av den utvecklingen. Ett arbete som kommer fortsätta är att utveckla det nya stödet för hänvisningar mellan vårdgivare som ska göra det lättare att hänvisa patienter till rätt vårdgivare från början.
- Till dig som blir sjuk eller skadad är det viktigaste rådet att ringa telefonnummer 1177 och prata med en erfaren sjuksköterska om när och var du behöver söka vård. Är det livshotande ska man förstås alltid ringa 112, säger Johan Bratt.

Ny vårdform i Sverige


Intensivakuten är en ny vårdform i länets struktur för akutsjukvård. Till intensivakuten kommer de allra svårast sjuka och skadade patienterna med ambulans, helikopter eller accepterad remiss. Det är vårdbehovet som avgör om intensivakuten är rätt vårdform.
Patienterna som kommer till intensivakuten kan till exempel ha råkat ut för mycket svåra olyckor, allvarliga brännskador, rökförgiftning eller dykarsjuka som behöver tryckkammarbehandling eller tillstånd som kräver behandling i ECMO (konstgjord lunga). Även vissa patienter som går på återkommande behandling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kan komma till intensivakuten om de blir akut sjuka.

Länets vårdgivare samverkar


Invånare som tidigare själva sökt sig till vuxenakutmottagningen i Solna tas emot på länets övriga sex akutmottagningar för vuxna eller till någon av närakuterna. Den närmaste, Närakut Haga, ligger på sjukhusområdet i Solna. Barnakuten i Solna, länets övriga två barnakutmottagningar och sex akutmottagningar för vuxna är som vanligt öppna dygnet runt.
Akutmottagningarna för vuxna vid Capio S:t Görans Sjukhus och Danderyds sjukhus har fått ett utökat uppdrag för att kunna ge fler patienter akut vård.