Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Senaste veckan har besöken på närakuter och husläkarjourer minskat något men de är fortfarande många jämfört med året före, som planerat. Under perioden januari till april har 31 600 fler patienter tagits emot där jämfört med 2017. Trots den de många besöken har närakuternas medarbetare ändå kunnat ta hand om patienterna snabbt. Åtta av tio patienter är klara med besöket inom fyra timmar och nära hälften inom två timmar. Snabbast går det oftast mellan åtta och nio på morgonen och längst tid tar besöken omkring fyra och sex på eftermiddagen. Senaste veckan verkar stockholmarna dock ha gått mindre till husläkarjourerna.


- Det är viktigt att påminna om den vård man kan få på våra elva husläkarjourer på kvällar och helger. Även om de inte har tillgång till röntgen och observationsplatser så är det många akuta skador och sjukdomar som de kan ta hand om. Där finns erfarna specialister som kan göra en bedömning och om det behövs påbörja behandling, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting


Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har lika många besök som veckan före på sin akutmottagning och använder en del av sin tid till att trimma in arbetssätt och rutiner. Akutmottagningen är fortfarande kvar i sina gamla, större lokaler och flyttar i oktober till de lokaler som är helt anpassade för det nya uppdraget. De andra akutmottagningarna beskriver att andelen sjukare patienter är högre vilket leder till behov av att stärka bemanning och förändra rutiner. Bland annat har tio nya vårdplatser öppnats på Danderyds sjukhus. Besöken har ökat något på Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Capio S:t Görans sjukhus men minskat något på Danderyds sjukhus. Den geriatriska vården som haft ett högt tryck rapporterar nu om lediga vårdplatser för nya patienter från akutsjukhusen.

Avvikelserapporter för bättre vård


Även om de allra flesta patienter hamnar rätt från början behöver samarbetet mellan vårdgivare om patienterna hela tiden förbättras. Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus har en dialog med Karolinska Universitetssjukhuset, landstingets tjänstemän och ambulanssjukvården kring patienter som kommit till dem men där bedömningen är att de skulle ha kunnat tas emot på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i stället. Gränsdragningen mellan husläkarjour, närakut och akutmottagning diskuteras också mellan vårdgivare och tjänstemän.

- Vi diskuterar löpande avvikelser som rör omstyrningen tillsammans med vårdgivarna. Hittills har det handlat mest om hänvisningar som kan bli bättre. Även om det finns ett nytt digitalt stöd som kopplar ihop symptom och vårdformer så handlar det i slutändan om snabba bedömningar och samarbete kring patienterna. Genom att diskutera avvikelserna blir vi bättre, säger Johan Bratt.

Ett annat område som ska förtydligas är mottagandet av patienter med sjukdomar i öron, näsa och hals. Ytterligare utveckling av möjligheten att ta prover på närakuter är också en fråga som lyfts. Medarbetarna i vården har samtidigt uppmuntrats extra att skriva ner sådant de bedömer som avvikelser som rör omstyrningen för att det ska finnas brett underlag för förbättringar.

Mer kunskap om vården till fler

 

Den breda kommunikationsinsatsen som pågått under våren fortsätter. Den ska öka kunskapen om de nya vårdformerna och syns i kollektivtrafiken, i annonser och på nätet. En särskild insats görs i upptagningsområdet i för närakut Järva. Genom informatörer med språkkunskaper som genomför personliga möten ska fler få kunskap om den nya akuta vården. Information om den nya strukturen finns också på åtta språk på 1177.se. Dessutom har särskilda informationsträffar hållits i tre kyrkor i Södertälje.

Statistik


Här finns ett urval av veckans statistik. Bilagor med ytterligare siffror som visar bland annat akutbesök finns också här intill. Senaste statistiken för hel månad finns från april. Maj månad publiceras i juni.

En analys av sex närakuter visar att 56-60 procent klarar vårdbesöket inom två timmar (i tiden räknas ankomst, bedömning, provtagning, eventuell röntgen och slutligt besked) 86 procent av besöken varar max fyra timmar.

Antal ambulanser till närakut senaste veckan: 41
Januari – april 2017: 107 556 besök på närakut och husläkarjour
Januari – april 2018: 139 151 besök på närakut och husläkarjour

Besök per närakut 9-13 maj:

 

Närakut Haga 1316
Närakut Löwet 692
Närakut Järva 529
Närakut Nacka 1013
Närakut Huddinge 987
Närakut Handen 660
Närakut Danderyd 731
Närakut Rosenlund 912
(Statistik för närakut Södertälje ännu inte tillgänglig)