Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Region Stockholm har en politiskt beslutad nollvision för vårdskador som innebär att inga patienter ska drabbas av undvikbara skador i vården. Varje år sammanställer hälso- och sjukvårdsförvaltningen de insatser som har genomförts för att stödja och samordna patientsäkerhetsarbetet i länet.

I Patientsäkerhetsberättelse 2018 presenteras bland annat resultat av olika insatser som har genomförts för att öka patientsäkerheten och visar goda exempel på arbetssätt som har ökat patienters delaktighet i sin vård. Patientsäkerhetskommittén i Region Stockholm planerar och fattar strategiska beslut om patientsäkerhetsarbetet i länet och lyfter varje år några fokusområden.

Fokusområden under 2018:

  • Samverkan
  • Vårdskadeområden (VRI, fall, trycksår, läkemedel, undernäring, munhälsa)
  • Patientsäkerhet vid psykisk ohälsa
  • Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljö
  • Bevaknings- och utvecklingsområde missade diagnoser

Patientsäkerhetsarbetet under 2019

I patientsäkerhetsberättelse 2018 betonas det att Region Stockholm ska dra nytta av det nationella systemet för kunskapsstyrning, till exempel vid implementering av nationella riktlinjer. Syftet med kunskapsstyrningssystemet är att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas vid varje enskilt patientmöte.