Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vården bör alltid erbjuda testning för hiv när en person så önskar, samt extra generöst till mer riskutsatta grupper som män som har sex med män (MSM), migranter och personer som injicerar droger. Även vid symtom som vid primärinfektion (mononukleosliknande bild, ibland med utslag) eller indikatorsjukdomar (till exempel oral candida eller herpes zoster <65 års ålder), bör ett hiv-test erbjudas. Testning för hiv är kostnadsfritt för patienten, och även för vårdgivare i SLL.

Det är angeläget att diagnostisera hiv så tidigt som möjligt, eftersom personen då kan få behandling och därmed leva ett friskt liv med lång förväntad livslängd. Med behandling blir hiv-virusnivåerna i blod mycket låga/omätbara, och smittsamheten minskar då också dramatiskt.

I SLL kan man testa sig på till exempel husläkarmottagningar, ungdomsmottagningar, sex och samlevnads-mottagningar, mansmottagningar, Venhälsan, Sprututbytet samt via flera frivilligorganisationer. Övriga vårdgivare ska också kunna testa för hiv.

Under de första 9 månaderna av 2018 ses i SLL en viss ökning av antalet nydiagnostiserade hiv-fall; 92 versus 82 under motsvarande period 2017. Ökningen ligger framförallt i gruppen män som har sex med män (MSM), 43 personer (jämfört med 26 personer januari-september 2017). Majoriteten av dessa (minst 25 av 43) är liksom tidigare smittade utomlands, men smittspridning förekommer även i Sverige. Vi ser också en ökning av primärinfektioner jämfört med tidigare år, totalt 8 hittills (jämfört med 4 totalt under hela året 2017). Sex av dessa var MSM, varav de flesta var smittade utomlands.

Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, inklusive gonorré och syfilis som har ökat de senaste åren.

Nu finns det också möjlighet att få preexpositionsprofylax mot hiv, PrEP, utskrivet på Venhälsan i Stockholm.