Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Den specialiserade ätstörningsvården omfattar både öppen och sluten vård i en sammanhållen vårdkedja. Målgruppen omfattar patienter med ätstörning i alla åldrar, både kvinnor och män.

Vården utformas tillsammans med patienten för att uppnå en individanpassad vård som tillgodoser de somatiska ätstörningsrelaterade behoven såväl som de psykiatriska vårdbehoven. Klinikerna erbjuder också andra vårdgivare konsultation vid behandling av patienter med ätstörning.

Sedan 1 januari 2019 har region Stockholm avtal med två vårdgivare för specialiserad ätstörningsvård.

Mandolean AB erbjuder specialiserad ätstörningsvård vid Danderyds sjukhus och på Huddinge sjukhus. På Sophiahemmet finns en särskild mottagning för patienter med hetsätning. Det är en ny verksamhet som vänder sig till den växande gruppen med hetsätningsstörning. För närvarande har Mandolean AB korta väntetider.

Stockholms Centrum för Ätstörning som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder specialiserad ätstörningsvård på Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm. För närvarande har verksamheten sju månaders väntetid.

Läs mer om verksamheterna