Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Svensk Dos är sedan 23 februari 2019 leverantör av dosförpackade läkemedel i Region Stockholm. Det förekommer förseningar av leveranser av både hela läkemedelsförpackningar och dosförpackade läkemedel. Leverans av dosförpackade läkemedel har prioriterats vilket fått till följd att leveranser av helförpackade läkemedel i vissa fall uteblivit. Orsaken till leveransförseningarna är att verksamheten inledningsvis varit underdimensionerad. Antalet akuta ordrar har dessutom ökat som en följd av uteblivna leveranser, vilket ger följdförseningar.

- Leverantören måste tillsätta alla resurser för att komma till rätta med leveranserna, då situationen innebär merarbete för medarbetare i vården och kommunal verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tät kontakt med leverantören och följer upp att de vidtar åtgärder, säger Magnus Thyberg, avdelningschef strategiska vårdgivarfrågor, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För vårdgivare och kommunala verksamheter innebär uteblivna helförpackningar av läkemedel att dessa måste hämtas ut på apotek. Så fort Svensk Dos säkerställt leveranserna av dosförpackade läkemedel kommer helförpackade läkemedel levereras som vanligt.

Svensk Dos vidtar flera åtgärder för att komma tillrätta med leveransstörningarna. Verksamheten har bland annat infört natt- och helgskift, anställer fler medarbetare och ökar sitt lager. Några av åtgärderna som genomförs är långsiktiga och kommer succesivt att ge effekt.