Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

 Region Stockholms läkemedelskommitté ansvarar för en säker och effektiv läkemedelsanvändning och ger hälso- och sjukvården stöd i val av bästa läkemedelsbehandling för sina patienter. Den nya strukturen för kunskapsstyrning innebär att Region Stockholms läkemedelskommitté tillsammans med Region Gotlands läkemedelskommitté kommer att utgöra sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik. Det innebär också ansvar för rekommendationer gällande läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik i samverkan med övriga delar av kunskapsstyrningsstrukturen

Medicinteknik och patientsamverkan

Verksamhet och arbetsformer för Stockholms läkemedelskommitté styrs av instruktioner som utarbetas i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har nu beslutat om nya instruktioner som bland annat innebär följande nya uppdrag:

  • Ökat fokus på mer nischade läkemedel och individualiserade behandlingar.
  • Ansvar även för läkemedelsnära medicintekniska produkter.
  • Stärkt patientsamverkan med tydliga former för samarbetet.

Årliga prognoser och rapporter

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutade också att ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram årliga prognoser över förväntad användning och kostnad för läkemedel i Region Stockholm. Målet är att prognoserna ska utgöra underlag för budget- och uppföljningsarbete. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram årliga uppföljande rapporter om användning och kostnad som bland annat ska belysas utifrån ett miljöperspektiv.