Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Vi har fått ett första besked från den ansvariga vårdgivaren att möjligheten att komma åt de inspelade samtalen är stängd. Men vi har fortfarande många frågor att få svar på så att vi kan ge besked till våra patienter. Det handlar om att få veta hur den här allvarliga händelsen kunnat inträffa och att få garantier att uppgifterna är skyddade, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Det som hänt är att obehöriga kunnat ta del av vissa samtal till sjukvårdsrådgivning på telefon, i strid med patientdatalagen. Hur många samtal som berörs är ännu inte klarlagt och är en av de frågor som nu utreds.

Bakgrund

Sjukvårdsrådgivning på telefon är en upphandlad tjänst som utförs av Vårdgivaren Medhelp. Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen sparas för att i efterhand till exempel kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient. Uppgifterna omfattas av patientdatalagen. Leverantören är skyldig, precis som övriga vårdgivare, att säkra att uppgifter om patienter inte når obehöriga.

Den allvarliga IT-händelsen har drabbat ytterligare två regioner i landet.