Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De befintliga närakuterna, varav två har upphandlats i enlighet med LOU, sex drivs av SLSO och en drivs som en integrerad del i akutmottagningen på Södertälje sjukhus, har alla homogena uppdragsbeskrivningar och samtliga har lokaliserats till anvisade lokaler. I denna upphandling finns ingen anvisad lokal, men närakuten ska lokaliseras till någon av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm eller Östermalm. Anbudsgivaren får i sitt anbud beskriva var de vill bedriva verksamheten samt hur de kommer att uppfylla både de geografiska och verksamhetsmässiga krav som ställs.

Bakgrund

Den nya strukturen för akut vård har fem vårdformer: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler/husläkarjourer, närakuter, akutsjukhusens akutmottagningar samt intensivakuten. Alla vårdformer har ett tydligt uppdrag inom akut omhändertagande. Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov. Hänvisningsstödet, som är Region Stockholms gemensamma verktyg för hänvisning av patienter, används som stöd i vart patienten ska hänvisas.

Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8 –22 och här finns bland annat röntgen och möjlighet till provtagning. Många besvär som tidigare tagits om hand på akutsjukhusens akutmottagningar kan tas om hand på en närakut. Närakuterna kan bland annat ta hand om frakturer utan felställningar, sårskador, allergiska reaktioner och andra akuta sjukdomar eller skador.