Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Vi behöver få full klarhet i vad som har hänt och hur det har kunnat gå till. Vi vill ge invånarna ett snabbt besked om vad som hänt med deras samtal. Därför är det angeläget att den tekniska analys som vårdgivaren arbetar med blir klar så snabbt som möjligt, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Enligt vårdgivaren som utför sjukvårdsrådgivningen på telefon går det inte längre att komma åt servern där de inspelade samtalen fanns. En teknisk analys pågår för att ta reda på alla fakta. Analysarbetet ska kartlägga händelseförloppet och säkerställa att alla skyddande åtgärder genomförs. Exakt hur många samtal och vilka samtal som berörs är en av de frågor som vårdgivaren utreder.

- Patienterna ska alltid kunna lita på att vi gör det yttersta för att skydda de uppgifter som de anförtrott oss i vården. Både vi som beställare av vården och vårdgivaren som utför sjukvårdsrådgivningen på telefon har ett arbete framför oss för att säkerställa förtroendet för tjänsten, säger Johan Bratt

Patientdatalagen säger att det är vårdgivaren som har ansvaret för att patientsekretessen upprätthålls och att bara behörig personal hos vårdgivaren får tillgång till uppgifter om patienten. Region Stockholm ansvarar bland annat för att beställa vård och för att följa upp att avtal följs.

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen och andra journalanteckningar sparas av patientsäkerhetsskäl. Det handlar om att se till att information om patienten finns kvar till nästa vårdtillfälle och för att det i efterhand ska kunna gå att ta reda på vilka råd som getts till en patient eller utreda om det begåtts fel i vården.