Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har upphandlat transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Nu har två vårdgivare, Capio Centrum för stress och trauma och Praktikertjänst Transkulturell Psykiatri, startat sina verksamheter.

Målgruppen för uppdraget är vuxna personer 18 år och äldre folkbokförda i Sverige, inklusive asylsökande, med migrationserfarenheter och som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Dessa patienter kan söka vård inom hela vuxenpsykiatrin men de här mottagningarna kompletterar resten av vården med ett särskilt uppdrag att bedriva vården ur ett transkulturellt perspektiv. Verksamheterna tar emot patienter efter remiss eller egenremiss.

Uppdraget omfattar vård av trauma- och stressrelaterade problem med hög patientdelaktighet, respekt och lyhördhet för patientens specifika behov. Vårdgivarna bedriver vården utifrån ett transkulturellt och hälsofrämjande perspektiv och tillhandahåller konsultationer till vårdgrannar. Vårdgivarna har också i uppdrag att identifiera patienter med beroendeproblematik, samverka med beroendevården vid behov, erbjuda medicinsk bedömning av somatiska tillstånd och att genomföra och dokumentera suicidriskbedömningar.

De två vårdgivarna startade sin verksamhet 1 januari och har avtal omfattande fyra år. Avtalen ersätter psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman som tidigare drevs av Röda Korset och Kris- och traumacentrum. Röda Korset driver fortsatt Center för torterade flyktingar i Stockholm, men inte enligt avtal med Region Stockholm.