Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Tänk särskilt på:

Mässling – pågående utbrott globalt, även i Europa. Vi har hittills under året haft flera importfall i Region Stockholm som medfört omfattande smittspårningsarbete. Observera att utslagen ofta kommer några dagar efter debut av feber och luftvägssymtom men att man är smittsam 4 dygn innan debut av utslag. Inkubationstid max 18 dagar. Ring jourhavande smittskyddsläkare redan vid misstanke om mässling (telefon 08-123 143 00 även jourtid) och försök samtidigt att undvika att misstänkta fall vistas i vanliga väntrum och kommunala färdmedel.

Malaria – bör alltid finnas med som en differentialdiagnos vid feber efter resa till område där malaria förekommer (framför allt Afrika, men även Asien och Sydamerika). Inkubationstiden kan vara längre än 3 veckor. Rådgör med infektionsjour.

MERS – fall rapporteras fortfarande från länder på Arabiska halvön, framför allt Saudiarabien och Oman, länder där man även sett smittspridning inom sjukvården. Viktigt att utesluta denna diagnos vid feber >38 grader och nedre luftvägsinfektion inom 2 veckor från resa till Arabiska halvön, hos person som behöver inneliggande vård. Kontakta infektionsjour på Karolinska, Huddinge (telefon växel 08-585 800 00), vid misstanke om MERS.

Dessa infektioner är ovanliga men potentiellt mycket allvarliga och kräver särskilda åtgärder.

För vissa resmål finns viktiga rekommendationer gällande vaccination och hälsoskydd i samband med resa:

Gula febern i Brasilien – WHO har sedan 2018 utökat de områden som omfattas av vaccinationsrekommendationer för internationella resenärer – information från Folkhälsomyndigheten.

För resenärer till pilgrimshögtiden Hajj i Saudiarabien 9–14 augusti finns allmänna hälsoråd samt vissa åtgärder som utgör krav för att beredas inresetillstånd, bland annat meningokockvaccination: var god se information som sammanställts inför Hajj 2018.

Denguefeber och andra myggöverförda infektioner rapporteras från många resmål populära bland resenärer från Sverige – bra att påminna om åtgärder för att skydda mot myggbett!

Vi särskilt tipsa om sjukdomssidorna, ”Sjukdomar A–Ö”, där smittspårnings- och anmälningsrutiner vid smittskyddslagens infektioner (t.ex. TBE, MRSA, många gastroenteriter och sexuellt överförbara infektioner) sammanfattas.

Sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Vi vill även belysa informationsmaterial ni kan använda

Vänliga hälsningar