Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba- och ESBL-bildande Enterobacteriaceae (anmälningspliktiga resistenta bakterier, ARB) gäller från och med 2019-06-13 i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län.

Viktiga förändringar jämfört med tidigare handlingsprogram

De PM som avses nedan är de nr som gäller i nya versionen om ej annat anges. En ändring av numren har skett för de flesta PM:en på grund av tillkomst av nya PM och omstrukturering.

 • PM 1. Mer information om de olika diagnoserna och om de enheter i Region Stockholm som arbetar med ARB.
 • PM 2. Basal hemsjukvård tillagt i punkt b och c.
 • PM 4. Punkt om hur vårda i väntan på provsvar när familjemedlem har MRSA tillagd.
 • PM 5-9. Ersätter PM 5-7 i föregående handlingsprogram. Agensspecifika PM som innefattar både åtgärder vid nyupptäckt bärarskap och smittspårning vid nyupptäckt och känt bärarskap. PM 9 för generella rutiner vid smittspårning.
 • PM 5. Reviderade rekommendationer för smittspårning inom slutenvård och öppenvård för MRSA.
 • PM 5-9. Reviderade rekommendationer för smittspårning inom SÄBO.
 • PM 11. Reviderade vårdrutiner (avseende kohortvård) vid vård av bärare av ESBLcarba med diarré och/eller riskfaktorer.
 • PM 13. Förenkling och vissa förändringar.
 • PM 14. Ändrad tid för Bactrobanbehandling vid akut op.
 • PM 17. Vissa ändringar, framför allt av förtydligande karaktär.
 • PM 18. Ändrade smittspårningsrutiner vid nyupptäckt MRSA på dialysavdelning om patienten vårdats på enkelrum.
 • PM 23. Vissa diagnoskoder uppdaterade.
 • Bilaga 5. Ändrad skrivning avseende arkivering och gallring av smittspårningslistor.

Förutom dessa förändringar har mindre justeringar och förtydliganden gjorts i flera PM i hela handlingsprogrammet.