Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, drivs av en grupp experter som verkar för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens såväl nationellt som regionalt. Strama Stockholm har funnits i tio år och under den tiden har antibiotikaförskrivningen minskat stadigt.

Den antagna handlingsplanen förväntas minska antibiotikaförskrivningen ytterligare och innehåller bland annat följande aktiviteter.

  • Implementering av verktyg som effektiviserar uppföljningen av antibiotikaförskrivning
  • Produktion av åtta korta informationsfilmer om infektionsbehandling och antibiotikaresistens
  • Elektronisk självdeklaration för husläkarmottagningar där olika delmål relaterade till antibiotikaförskrivning ska uppnås och rapporteras för att erhålla målrelaterad ersättning
  • Kampanj gentemot allmänheten för att motverka överanvändning av antibiotika
  • Uppdatering och modernisering av webbutbildningen antibiotikaellerinte.se, riktad till allmänheten
  • Verka för breddinförande av antibiotikaronder inom slutenvården. Detta innebär att infektionsläkare besöker andra kliniker och optimerar all pågående antibiotikabehandling tillsammans med respektive avdelningsläkare.
  • Ny webb-baserad fortbildning om hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas och som kopplas till befintlig webbutbildning antibiotikasmart.se.

Mer information