Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm tillsammans med verksamheterna kartlägger hur många personer som kan ha varit utsatta för smitta samt överväger förebyggande åtgärder och riktad information till berörda, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Förebyggande behandling ges vid behov

De personer som kontaktas får rådet att de, om de skulle vara mottagliga för mässling, fram till och med den 27/5 bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom som kan vara tidiga tecken på mässling, till exempel hög feber, förkylningssymptom, torrhosta och röda ögon. Om någon exponerad skulle insjukna ges information om hur man vid behov skall söka vårdkontakt. Vissa erbjuds förebyggande behandling om det bedöms vara möjligt och ha effekt.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård. Vid misstanke om mässlingsmitta är det viktigt att inte besöka vården utan att först ringa 1177.

Fakta

  • De som har haft mässling har ett livslångt skydd.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholms län är över 96%.
  • Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.
  • De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.
  • Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Den som behöver träffa en läkare kan då gå direkt till ett undersökningsrum, och därmed undvika att smitta andra. Det gäller också för sjuka barn.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se