Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Här presenteras statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2018.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Hepatiter

Hepatit A - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 29 fall, varav 16 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Hepatit B - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 11 fall av akut och 395 fall av kronisk hepatit B. Det är angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Hepatit C - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 545 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Samma år fick ca 1300 personer behandling, varav >95% botades. Remittera alla med hepatit C för behandling!

Hepatit D - helårsstatistik 2018

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Hiv - helårsstatistik 2018

111 personer fick hiv diagnos under 2018, oförändrat jmf med föregående år (110). Av dessa 111 var 58 män som har sex med män, detta är något fler än föregående år (41).

STI

Tarminfektioner

Giardia - helårsstatistik 2018

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Salmonella - helårsstatistik 2018

Det totala antalet salmonellafall minskade jämfört med 2017, vilket skulle kunna förklaras av att regionen inte haft något större livsmedelsorsakat utbrott.

TBE

Tuberkulos

Tuberkulos - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Övriga

Legionella - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 67 fall av Legionellainfektion jämfört med 47 fall 2017. Ökningen bestod även i år framför allt av inhemsk smitta.