Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Företag som bedriver uthyrning av vårdpersonal har tidigare inte momsbelagt sina tjänster på grund av undantag för vård i mervärdesskattlagen (ML), 3 kap, 4-5 §. Det innebär att kostnaden för inhyrd personal har varit momsbefriad för vårdgivare. 2018 kom Skatteverket med ett ställningstagande om att företag som hyr ut vårdpersonal inte längre ska få tillämpa undantaget utan debitera moms på 25 procent på fakturor. Uthyrning av vårdpersonal kommer därför att momsbeläggas från och med 1 juli 2019.

Konsekvensen blir att vårdföretag som hyr in personal får ökade kostnader. Vårdföretag kompenseras redan till viss del från regionen med schablonersättning på 6 procent för att kompensera för den moms som vårdföretagen inte får göra avdrag för. Regionen erhåller momsbidraget från staten med 6 procent. De vårdföretag som inte ersätts med schablonersättningen har avtal där motsvarande kostnad är täckt.

Region Stockholm strävar efter att andelen inhyrd vårdpersonal ska minska, både för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården och för att minska kostnaderna. Region Stockholm avser därför, bland annat på grund av detta, att inte justera momskompensationen i avtalen med anledning av Skatteverkets ställningstagande.

Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2018, som rör uthyrning av vårdpersonal, vilken innebar att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård.