Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 11 januari 2019

  Länets chefläkare rapporterar ett fortsatt mycket högt tryck i sjukvården främst i inledningen av veckan.

  • Akut omhändertagande
  • Information från landstinget
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 28 december 2018

  Under julhelgen rapporterar länets chefläkare att vården har fungerat väl. Söktrycket vid akutsjukhusen är fortsatt normalt även om det stundtals är många som söker akutvård.

  • Information från landstinget
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Medarbetare på landstingets akutmottagningar som arbetar varannan helg kommer kunna sätta in ytterligare tid i sin timbank. Det har Vårdförbundet och Stockholms läns landsting kommit överens om.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Nu är det dags för vården att övergå till helgverksamhet. Den akuta vården prioriteras högst, vårdgivarna samarbetar tätt och dygnet runt finns vägledning via 1177 Vårdguiden.

  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Många aktiviteter pågår för att säkerställa att vaccin når de prioriterade grupperna.

  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Stärkt primärvård, fler digitala vårdmöten och ökad trygghet för vårdpersonal några av satsningarna.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Under våren 2019 kommer Trafikförvaltningen, Sektion Färdtjänst att införa ett nytt tillståndssystem för att registrera tillstånd för sjukresor.

  • Information från landstinget
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 19 december 2018

  Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Landstinget och vårdgivarna har arbetat fram en rad...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 19 december 2018

  Temanummer av HSN-nytt, hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nio närakuter, sex akutmottagningar, jourläkarbilar dygnet runt och 960 platser för äldre i geriatriken är en del av den vård som står redo att ta hand om sjuka och skadade under jul och nyår.

  • Information från landstinget
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Fortsatt reservation för riskgrupper trots tillskott på nästan 6 000 doser vaccin.

  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nu går det att skriva ut eller beställa affischer med patientavgifter för 2019.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nivån för högkostnadsskydd för öppen vård respektive läkemedel höjs med 50 kronor.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 14 december 2018

  Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på, rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under julhelgerna. Därför genomför landstinget en bred informationssatsning som ska vägleda invånarna till rätt...

  • Akut omhändertagande
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 13 december 2018

  Nu ska det bli lätt att göra rätt i rapporteringen när rapporteringsanvisningarna webbanpassas.

  • Avtal och uppdrag
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 5 december 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat om förutsättningarna för att starta ytterligare en sprututbytesverksamhet. Nu har hälso- och sjukvårdsdirektören på uppdrag av hälso- och...

 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Mentorskap till barnmorskor och utbildning i CTG-tolkning är några av projekten som får del av de kvarvarande nationella medlen för 2018 för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Nu görs en omfattande uppdatering av förfrågningsunderlaget för barnavårdscentraler.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Syftet med bidragen är att stödja organisationer som förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Nu kan du som arbetar i primärvården utveckla din förståelse och ditt bemötande.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 3 december 2018

  Förberedelserna för vården under julhelgerna har pågått i flera månader. En av många åtgärder är tydlig vägledning av länets invånare till rätt vård utifrån symtom. Inför kampanjstart den 17 december,...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 3 december 2018

  Från årsskiftet sker en viss förändring i utbudet av endoskopimottagningar till följd av en upphandling.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  När den tekniskt uppdaterade versionen av 1177 Vårdguidens e-tjänster införs tidigt i vår (i mars 2019) kommer den att ha ett nytt utseende, men funktionerna är desamma.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Med anledning av GDPR kommer 1177 Vårdguiden att radera ärenden och meddelanden i e-tjänsterna som är 2 år eller äldre.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Sedan mitten av november arbetar länets vårdgivare och kommuner enligt nya rutiner när patienter skrivs ut från slutenvården.

  • Husläkarverksamhet
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning är målet för den nya lagen om tillgänglighet till digital service som träder i kraft...

 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  På grund av vaccinbrist uppmanas vårdgviare att informera om sin egen tillgång på influensavaccin.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 27 november 2018

  Landstingsstyrelsen har beslutat att tillsätta en regiondirektör och utse Carina Lundberg Uudelepp till Region Stockholms första regiondirektör med tillträde den 1 januari. Tjänsten är ett...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 26 november 2018

  Europeiska hivtestningsveckan (23-30/11) uppmärksammar vikten av lättillgänglig hivtestning. Tidig testning räddar liv!

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 november 2018

  Under driftstoppet beställs sjukresor enbart via telefon.

  • Information från landstinget
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 15 november 2018

  Fredrik Engströmer svarar på några frågor om sig själv och sin nya roll.

  • Forskning
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 7 november 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 6 november 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) får fortsatt uppdrag att leverera vägburen ambulanssjukvård inom samma geografiska områden som idag. Dessutom...

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 6 november 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga avtalen för driften av Capio S:t Görans sjukhus fram till januari 2026.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 6 november 2018

  Nu blir det lättare att hänvisa akut sjuka patienter direkt till rätt vårdform. Den 6 november lanserades nya Hänvisningsstöd SLL. Det ska underlätta samarbetet mellan olika mottagningar som tar emot...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
  • Patientsäkerhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 1 november 2018

  HSF ordnade en eftermiddag med information om aktuellt arbete kring digitalisering inom hälso- och sjukvården, som filmades. Ur innehållet: Masterdata, FVM m.m.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 1 november 2018

  Nu finns en SLL-gemensam patientöversikt tillgänglig i TakeCare. Patientöversikten innehåller basinformation om patienten.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 31 oktober 2018

  Stockholms läns landsting stärker beredskapen för allvarliga händelser och hot genom att inrätta tre ledningsambulanser som får ett renodlat ledningsuppdrag.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 28 oktober 2018

  Idag har förlossningen, intensivakuten och andra verksamheter flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad. Flytten har gått enligt plan och ungefär 70 patienter har flyttat in i...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 28 oktober 2018

  Idag flyttar förlossningen, intensivakuten och andra verksamheter till Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Fullt fokus ligger på att flytten blir patientsäker. Under...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 26 oktober 2018

  Nu får BB Karolinska Solna nya lokaler och ett nytt arbetssätt.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 26 oktober 2018

  Landstinget kommer att ha hög beredskap under flyttdagarna för att skapa bästa möjliga samordning.

  • Akut omhändertagande
  • Mödra- och barnhälsovård
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 26 oktober 2018

  På söndag, den 28 oktober, sker den sista stora flytten till Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna.

  • Akut omhändertagande
  • Mödra- och barnhälsovård
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 23 oktober 2018

  Nu har landstingsfullmäktige valt landstingsråd i majoritet, fastställt deras respektive föredragningsområden samt valt oppositionslandstingsråd.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 16 oktober 2018

  Första veckan i november kommer en ny och betydligt mer användarvänlig version - Hänvisningsstöd SLL 2.0.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • Patientadministration
  • Patientsäkerhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 16 oktober 2018

  Under eftermiddagen har det uppstått störningar i landstingets journalsystem efter ett planerat underhållsarbete.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 15 oktober 2018

  Den 14 november införs nya arbetssätt i enlighet med lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nu finns detaljerad information som beskriver hur övergången till den uppdaterade versionen...

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 11 oktober 2018

  Seminarier och utställningar om det senaste inom forskning, utbildning och innovation, träningstillfällen och prisutdelningar.

 • Nyhet, publicerad 11 oktober 2018

  Forskare och kliniker är välkomna att delta.

  • Forskning
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 7 oktober 2018

  Idag har den första av höstens flyttar till Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad genomförts. Flytten har gått enligt plan och cirka 30 patienter har flyttat in i de nya byggnaderna....

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 7 oktober 2018

  Under hösten fortsätter Karolinska Universitetssjukhuset att flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Idag, den 7 oktober, genomförs den första av höstens flyttar till den nya sjukhusbyggnaden...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 1 oktober 2018

  Annika Tibell utsedd som tillförordnad sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset från 1 oktober.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 28 september 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 28 september 2018

  Just nu jobbar vi med två projekt där vi vill träffa vårdgivare för att få återkoppling på vårt arbete.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  Höjd ersättning för både mödravården och förlossningsvården, arbete för att minska antalet förlossningsskador och utveckling av kvalitetsregister inom neonatologin är några av projekten som får del av...

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  Ett patient- och närståenderåd inrättas för att stärka patientdelaktigheten i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  Under sommaren 2018 påverkades akutsjukvården i länet kraftigt av det ovanligt varma vädret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att kompensera akutsjukhusen. Medlen ska täcka de extra...

  • Akut omhändertagande
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  HSN:s bokslut för januari till augusti 2018 visar överskott och prognosen för helåret beräknas till +400 miljoner kronor.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  Minst en av Karolinskas Universitetssjukhusets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) ska under 2019 förändra verksamheten till att bedriva en mer högspecialiserad barnmedicinsk öppenvård....

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  ÖNH-akutverksamheten på Karolinska Solna flyttar till Karolinska Huddinge den 1 oktober klockan 08.00.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 27 september 2018

  Under hösten fortsätter Karolinska Universitetssjukhuset att flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Den 7 oktober flyttar neuroverksamheten och tre veckor senare, den 28 oktober, är det dags...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 25 september 2018

  Den 14 november 2018 sker övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Då kommer en ny version av IT-stödet WebCare att...

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 21 september 2018

  Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd för utveckling av nyskapande produkter, tjänster och metoder.

  • Forskning
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 20 september 2018

  Vad kan individen göra för att minimera risken för att falla? Beställ Kostnadsfritt material på flera språk.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 15 september 2018

  Från och med den 15 september 2018 gäller ett nytt beställningsformulär och ett nytt telefonnummer vid beställning av sjuktransport, det som tidigare kallats liggande persontransport.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
  • Patientadministration
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 12 september 2018

  Ett tillfälle för vårdgivare och andra intresserade inom SLL att få inspiration och kunskap kring e-tjänsten Stöd och behandling.

  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 31 augusti 2018

  Snabbare hantering av patientdata måste ske utan avkall på de höga krav på säkerhet och kvalitet som alltid gäller.

  • Forskning
 • Nyhet, publicerad 29 augusti 2018

  Landstingsdirektören begär en extern juridisk utredning om S:t Eriks Ögonsjukhus har lämnat ut avidentifierade patientuppgifter för en internationell jämförelsestudie samt om de i så fall haft...

  • Forskning
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 24 augusti 2018

  Sjukresors helpdesk är stängd onsdagen den 29 och torsdagen den 30 augusti. Det innebär att supporttelefonen (Helpdesk) inte är bemannad och de tillstånd för sjukresa som kommer in via...

  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 24 augusti 2018

  I helgen äger ett stort antal evenemang rum i centrala Stockholm. Det kommer att innebära mycket folk i rörelse och begränsad framkomlighet. Landstinget gör därför flera olika åtgärder för att...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 23 augusti 2018

  Nu etableras interna projektgrupper hos vårdverksamheterna som ansvarar för att skapa förutsättningar och förbereda för införandet av en ny vårdinformationsmiljö.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 22 augusti 2018

  Barbro Naroskyin kommer att avsluta sitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting till årsskiftet. Det är en tjänst som hon har innehaft sedan 1 augusti 2015.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 21 augusti 2018

  Den här veckan inleder landstinget en informationssatsning för att vägleda sjuka och skadade barn till rätt vårdform

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 17 augusti 2018

  Trots 60-talet fler disponibla vårdplatser jämfört med föregående vecka började denna vecka med ett mycket ansträngt läge för alla akutsjukhusen.

  • Information från landstinget
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 15 augusti 2018

  94 procent av alla som söker vård hos vårdcentraler och husläkare i Stockholms län får träffa en läkare inom sju dagar.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 10 augusti 2018

  Efter några dagar av svalare och torrare luft har värmen och fukten återvänt till länet. Vid veckans chefläkarmöte rapporteras om ett mycket ansträngt läge i vården. Den förstärkta samordningen har...

 • Nyhet, publicerad 7 augusti 2018

  Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2454 förlossningar i juli, det är färre förlossningar än samma månad förra året. Fler än nio av tio kvinnor kunde föda på den enhet de planerat i förväg.

 • Nyhet, publicerad 3 augusti 2018

  En vuxen person har insjuknat i mässling i Stockholms län. Personen kom till Danderyds sjukhus med ambulans den 2 augusti och isolerades på infektionskliniken där provtagning bekräftade mässling.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 3 augusti 2018

  Hundratals avfuktare och kylaggregat utplacerade, plats för patienter på andra sjukhus när operationslokaler blivit för fuktiga och extra arbete för att hålla material sterilt. Insatserna är många när...

  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 2 augusti 2018

  Den extrema luftfuktigheten och den långvariga värmen fortsätter. Samarbete om operationer pågår mellan akutsjukhus eftersom vissa operationssalar haft för hög luftfuktighet. Åtgärder görs också...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 1 augusti 2018

  Du som träffar äldre kan göra en stor insats genom att påminna om de viktigaste råden för att undvika uttorkning.

  • Information från landstinget
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 1 augusti 2018

  Folkhälsomyndigheten har sammanställt kunskap på området och tagit fram informationsmaterial.

  • Information från landstinget
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 1 augusti 2018

  Viktigt att se över hur läkemedel förvaras och bereds.

  • Information från landstinget
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 1 augusti 2018

  Om man har fristående luftavfuktare och kylanläggningar är det viktigt att tömma kondensvattnet regelbundet.

  • Vårdhygien
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 1 augusti 2018

  Snabbare tillväxt av bakterier i varm och fuktig miljö.

  • Information från landstinget
  • Patientsäkerhet
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 27 juli 2018

  Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna att det har varit mycket ansträngt vid akutsjukhusen och på geriatriken med för få öppna vårdplatser. Vårdgivarna i länet samarbetar tätt för att ge...

 • Nyhet, publicerad 26 juli 2018

  När EuroPride Stockholm startar i morgon fredag flaggar Stockholms läns landsting med regnbågsflaggan vid landstingshuset, på sjukhus, bussar, pendelbåtar, Vaxholmsbolagets alla skärgårdsbåtar, och i...

 • Nyhet, publicerad 25 juli 2018

  Det är nu lättare att få besök av en läkare i hemmet. Den första juni i år startade Stockholms läns landsting en ny organisation för läkare i den prehospitala vården.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 20 juli 2018

  Efter förra veckans mycket ansträngda läge vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna att läget nu är något mindre ansträngt.

  • Information från landstinget
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 20 juli 2018

  Stockholms läns landsting har beslutat att avbryta den aktuella upphandlingen av tolktjänster i talade språk. Tolkavtalet med befintlig leverantör förlängs intill dess att ny leverantör är på plats.