Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 19 juli 2019

  Information som underlättar för dig som jobbar i sommar.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 19 juli 2019

  Fortsatt ansträngt men stabilt läge, så sammanfattar länets chefläkare situationen för sjukvården efter veckans chefläkarmöte.

 • Nyhet, publicerad 12 juli 2019

  Ansträngt men stabilt, så kan läget den andra veckan i juli beskrivas. Fler väljer närakut istället för akutmottagning, något som skapar ett bättre läge.

  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 8 juli 2019

  Andelen barn som är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet fortsätter att ligga stabilt på 96-97 procent visar årsrapporten.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 5 juli 2019

  Information som underlättar för dig som jobbar i sommar.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 5 juli 2019

  Efter en ansträngande start på veckan är läget nu förhållandevis stabilt.

  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 1 juli 2019

  Eftersom många reser under sommaren vill vi påminna er om att det är viktigt med hepatit A och mässlingsvaccination inför resa samt att se över grundskyddet mot difteri, stelkramp och polio. Kom ihåg...

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 28 juni 2019

  Nu minskar antalet bemannade vårdplatser vid akutsjukhusen

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 juni 2019

  Priset delas ut till medarbetare inom Region Stockholm, nominera senast 15 september.

  • Forskning
 • Nyhet, publicerad 20 juni 2019

  Ett tufft vårdplatsläge väntas efter midsommar men samtidigt blir alternativen till vård på akutsjukhus allt fler. I veckan har 6200 stockholmare fått vård på närakut och fler än någonsin får...

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 20 juni 2019

  Nytt vårdkoncept med sammanhållen vård för äldre vid Sollentuna sjukhus.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 20 juni 2019

  Trafikförvaltningen, Sektion Färdtjänst, kommer att införa ett nytt tillståndssystem, SoFT, för att registrera tillstånd för sjukresor. Den planerade lanseringen av SoFT är tyvärr försenad....

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 19 juni 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 juni 2019

  Ska öka förutsättningarna att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna

  • Forskning
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 juni 2019

  En tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 juni 2019

  Satsningar på bland annat att minska antalet förlossningsskador och utveckling av BB hemma.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 juni 2019

  Den nya prognosen pekar på ett lägre antal förlossningar de närmaste åren jämfört med tidigare prognos.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 juni 2019

  Under dagen har det varit driftstörningar i Tele2:s telenät. Tele2 meddelar att driftstörningarna är åtgärdade och att telefonin fungerar som vanligt. Region Stockholms verksamheter som varit...

 • Nyhet, publicerad 18 juni 2019

  Genom att hälsodata blir tillgängligt på ett effektivt sätt får vården och forskningen bättre förutsättningar att förbättra vården för patienterna genom till exempel ta fram nya arbetsmetoder och nya...

  • Forskning
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 juni 2019

  Att arbeta inom vården innebär många utmaningar, men också möjligheter för medarbetare att förverkliga idéer om hur arbetet kan förbättras. Nu har 29 vårdgivare ytterligare beviljats medel för 2019 ur...

  • Forskning
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 14 juni 2019

  En rapport med tre delrapporter som granskat den internationella vetenskapliga litteraturen utifrån det kunskapsbehov som finns inom svensk barnhälsovård.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 13 juni 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om ett tydligare fokus för läkemedelskommittén.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 13 juni 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har nu beslutat om den fortsatta inriktningen för Janusmed.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 juni 2019

  Nästan lika många patienter som är inskrivna på länets akutsjukhus får avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 11 juni 2019

  Webbsidan som visar vårdutbudet i Region Stockholm har fått nytt utseende och en bättre sökfunktion.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 11 juni 2019

  Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på, rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under sommaren. Därför genomför Region Stockholm en informationssatsning som ska vägleda invånarna till rätt...

  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 7 juni 2019

  I årets andra lägesrapport beskriver chefläkaren planeringen inför sommaren.

  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 5 juni 2019

  Första fallet av den fästingburna infektionen TBE har nu konstaterats i Stockholms län.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 4 juni 2019

  Många kommer födas i sommar men det finns varje vecka plats att lista sig på någon av klinikerna i sommar även om det kanske inte blir på den klinik de blivande föräldrarna önskat i första hand.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 3 juni 2019

  Katarina Holmgren tillträder tjänsten i september.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 23 maj 2019

  Användning av antibiotika fortsätter att minska i länet, men behöver avta ytterligare. Med anledning av det har Strama Stockholm tagit fram en handlingsplan för 2019 som nu antagits av vårdens...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 23 maj 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att Region Stockholm ska åta sig ansvaret för Nationella funktionen för sällsynta diagnoser, NFSD. Under 2019 utvecklas en gemensam målbild med tydligt...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 23 maj 2019

  Sommarsida, nyhetsbrev och lägesrapporter är några av insatserna.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 23 maj 2019

  Verksamheten kan bli ett tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 22 maj 2019

  Inför sommaren år 2019 har hälso- och sjukvården i Region Stockholm vidtagit olika typer av åtgärder för att höja beredskapen att hantera konsekvenser av värme och hög luftfuktighet. Nu finns...

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under sommaren
 • Nyhet, publicerad 17 maj 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att upphandla specialiserad kirurgi i öppenvård för befolkningen i Region Stockholm enligt framtaget...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 13 maj 2019

  Nu blir det lättare att både skicka ut och besvara hälsoenkäten EQ-5D.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 9 maj 2019

  Efter att ett mässlingfall konstaterats den 9 maj med koppling till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge görs enligt rutin smittspårning.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 3 maj 2019

  Världshälsoorganisationen (WHO) påminner vårdpersonal om att följa handhygien och hygienrutiner för ökad patientsäkerhet.   SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2019

  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 26 april 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om nya instruktioner för arbetet med att säkra en ändamålsenlig läkemedelsanvändning i Region Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om hur hanteringen av ansökningar om att bedriva nationell högspecialiserad vård ska fungera.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Utbildningen är skräddarsydd för att underlätta arbetet med tydlig, enhetlig och patientsäker hänvisning.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Du får aktuella nyheter och en bild av bredden i den stora verksamhet som finns inom regionen.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 5 april 2019

  Från och med den 27 april så ser utbudet av närlaboratorier inom klinisk laboratoriemedicin utanför akutsjukhusen ut enligt följande: Karolinska Universitetslaboratoriet ansvarar för att...

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Patientadministration
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 29 mars 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 28 mars 2019

  Nu är det enklare att söka och hitta rätt i webbplatsens omfattande innehåll.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2019

  Efter att ett mässlingfall konstaterats den 22 mars vid Högdalens läkarhus, görs smittspårning enligt rutin.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 25 mars 2019

  Den 15 maj ordnar programmet Framtidens vårdinformationsmiljö i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen en informationsträff för privata vårdgivare.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 21 mars 2019

  1177 får ny webbplattform med ny design och navigationsstruktur, som uppfyller krav på tillgänglighet.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 20 mars 2019

  En mötesarena med demonstrationer av innovationsprojekt, föreläsningar och prisutdelning.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2019

  Statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2018.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 11 mars 2019

  Nytt informationsmaterial om e-tjänsterna; e-tjänster generellt kan beställas på vardgivarguiden.se/infomaterial och användas för att informera patienter om e-tjänsterna.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 6 mars 2019

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 1 januari 2019.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 1 mars 2019

  Nu kan den som är mellan 16 och 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Ansökningsperioden pågår 1-25 mars.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 28 februari 2019

  Stockholmarna är tillsammans med västerbottningarna mest positivt inställda till den nya digitala vården i Sverige.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 27 februari 2019

  Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har idag gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en extern särskild granskning av den del i avtalet med MedHelp som berör...

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 26 februari 2019

  I juni 2018 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om upphandling av en ny närakut i innerstaden, med relativ närhet till S:t Görans sjukhus. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 21 februari 2019

  Vårdgivaren som har avtal med Region Stockholm för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har nu avslutat avtalet för teleoperatörstjänster med företaget som ansvarar för den server där obehöriga har...

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 21 februari 2019

  Nu kan Försäkringskassan beställa försäkringsmedicinska utredningar från hälso- och sjukvården.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2019

  Bokslutet visar ett budgetöverskott på 0,9 procent och att många verksamhetsmål uppnåtts.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Både åtgärder och teknisk analys fortsätter hos den vårdgivare som utför sjukvårdsrådgivningen på telefon.

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att avsätta 315 miljoner till förstärkning av husläkarverksamheten. Sammantaget innebär det att husläkarmottagningarna i genomsnitt får en resursförstärkning...

  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Personer som påbörjar dialysbehandling i hemmet efter 65 års ålder får bidrag för merkostnader.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  Inspelningar av vissa samtal till sjukvårdsrådgivning på telefon har varit tillgängliga för obehöriga.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  I Goda Innovationer presenteras en rad innovativa lösningar för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

  • Forskning
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  Just nu jobbar vi med en förstudie där vi vill träffa vårdgivare för att förstå hur vi kan utveckla digitala tjänster runt avtalsrelaterade frågor. Vi söker dig som vi vara med och hjälpa oss.

 • Nyhet, publicerad 12 februari 2019

  Mellan klockan 23.00 fredagen den 15 februari och klockan 09.30 den 16 februari är det ett planerat underhållsarbete i Färdtjänstens system.

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 11 februari 2019

  En vuxen patient som besökt Capio S:t Görans sjukhus har visat sig vara drabbad av mässling. Enligt rutinerna görs nu smittspårning i samarbete mellan länets smittskyddsläkare och vårdgivaren.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 11 februari 2019

  Du kan nominera mellan den 12 februari - 12 mars.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2019

  Invånarna i Region Stockholm lever längre, motionerar oftare och drabbas mer sällan av hjärtinfarkt än rikssnittet. Däremot upplever fler psykisk ohälsa.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2019

  Under morgonen har det varit svårt att nå vissa telefonnummer inom Region Stockholm. Det berodde på störningar hos leverantören Telia.

 • Nyhet, publicerad 1 februari 2019

  Arbetsutskottet består av representanter från Karolinska Institutet och forskare från olika delar inom Region Stockholm för att få en samlad kunskap inom klinisk forskning.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att strukturen för sakkunniga i Region Stockholm och Region Gotland ska göras om.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Förbättrad patientsäkerhet, minskad antibiotikaanvändning och en ny regional cancerplan. Det är några av fokusområdena för vårdens kunskapsstyrningsnämnd under 2019.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Region Stockholm och länets kommuner inleder en gemensam uppföljning av den nya utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård och bjuder in till dialogmöten i februari och mars.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Överviktscentrum behåller sitt nuvarande namn och adress, men har nytt telefonnummer.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Under hösten 2019 kommer Trafikförvaltningen, Sektion Färdtjänst att införa ett nytt tillståndssystem för att registrera tillstånd för sjukresor.

  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 29 januari 2019

  För att säkra tillgången till specialiserad kirurgi i öppenvården på lång sikt har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att en ny konkurrensutsatt upphandling enligt LOU påbörjas och att förvaltningen...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 29 januari 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019, tidigare benämnd slutlig budget, beslutad.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 januari 2019

  De störningar som Region Stockholm hade igår i sin IT-miljö är nu avhjälpta.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 januari 2019

  Just nu är sjukresesystemet instabilt. Det tar lång tid att logga in och att registrera tillstånd. Ibland går det inte att logga in. Men försök igen.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 24 januari 2019

  Tekniska åtgärder har vidtagits som gör att de funktioner i IT-miljön som påverkades av störningar nu fungerar bättre. Arbetet med analys och åtgärder fortsätter.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 24 januari 2019

  Det tvärvetenskapliga centrumet för medicinteknisk forskning utlyser fyra nya tjänster.

  • Forskning
 • Nyhet, publicerad 23 januari 2019

  Nu finns appen 1177 Vårdguiden som gör det lättare att använda e-tjänsterna på 1177.se via mobil eller surfplatta.

  • IT-stöd och e-tjänster